کلینیک تخصصی سابلیمینال

پیام های سابلیمینال برای چه مشکلاتی قابل استفاده هستند؟ این یک تفاوت کاملا علمی است ،در نتیجه ، پیام های مخفی می توانند مصرف کنندگان را ” تهت فشار اضافی” به سمت انتخاب یک محصول یا مارک خاص ، بدون در نظر گرفتن پیام های موجود، سوق دهند. تعداد این اتصالات بیشتر از کهکشانها در جهان است!

بیشتر سابلیمینال ها شامل جملات تاکیدی مثبت هستند که با موسیقی به شکل ضربات دو گوش همراهی می شوند. سابلیمینال ها آخرین روند در فضای خودیاری هستند. آخرین سرمایه گذاری های پرخطری که انجام دادم، بهشدت شکست خوردند و مجبور شدم برای تأمین هزینههای مدرسهی فرزندم خانهی ساحلیام را بفروشم.

در حقیقت لازم به ذکر است که این نوع از پیامهای صوتی، میتوانند تمامی این کارها را از طریق تلقینهای مثبت و اثر گذار بر ذهن و ضمیر ناخودآگاه طرف مورد نظر خود، به انجام برسانند. سابلیمینال مسیج، پیام ناخودآگاه یا زیرآستانهای، فایل های صوتی هستند که به واسطه همکاری آهنگسازان و روانشناسان متخصص در برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه ساخته می شوند. بنابراین فایل های صوتی سابلیمینال مسیج با غیر فعال کردن ذهن هوشیار یا همان ضمیرخودآگاه مستقیما به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرده و مجددا ذهن ناهوشیار را برنامه ریزی می کند. بنابراین میتوان گفت در این زمینه، نظریات و دیدگاههای متفاوت و متعارضی وجود دارد.

از طرف دیگر این فایلها پیامهایی دارند که تنها برای ضمیرناخودآگاه، قابل درک است. هر کاری که در 10 سال آینده انجام دهید ، نتیجه کارهایی است که امروز و همین حالا دارید انجام میدهید! تا امروز صحبت زیاد از مدیتیشن داشتم، کاملترین ویدیوی آموزش مدیتیشن ایران رو دارم، اما من تو جلسات خصوصی، تجربه مدیتیشن رو میدم، نه اطلاعاتش رو. مردم می گویند جملات تاکیدی مثبت در ویدئوهای سابلیمینال می تواند منجر به خودسازی شود، اما آیا این حقیقت دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید