کلینیک تخصصی سابلیمینال

با گوش دادن مکرر، ضمیر ناخودآگاه شما شروع به پذیرش پیشنهادات به عنوان حقیقت می کند. و در حقیقت مدیریت جسم و روان مارا برعهده دارد. به عنوان مثال من باور دارم که کسب و کار من فقط در فصول خاصی از سال مشتری دارد. چند سال دیگر شما آن شخص را فراموش کرده اید اما برای خرید ماشین با چند فروشنده صحبت میکنید یکی از آنها او می باشد.

من که در طول 8 سال زندگی در مالزی تلویزیون نخریدم و الان هم چند سالی است برگشته ام و ازدواج هم کرده ام، هنوز در خانه مان تلویزیون نداریم. اخبار از همه نوع آن و از هر رسانهای که پخش شود، قاتل باورهای مثبت شما نسبت به پول است. در روزنامهنگاری یک راز مهم است که میگوید همیشه خبرهای منفی جذابتر هستند و خبرهای مثبت اصلاً جذابیتی ندارند. پاسخ به این سوال در تمامی مقالات و محصولات فروشگاه سابلیمینال داده شده است که سابلیمینال ها چگونه می توانند یک باور را تغییر دهند یا چگونه یک باور جدید را بسازند .

شاید یکبار شنیدن این آمار جالب باشد ولی اگر هر شب بخواهیم این را بشنویم دیگر هیچکس اخبار نخواهد دید. اگر دنبال جذب فوری ثروت هستید، یا کلا اگر دنبال محقق کردن آرزوهایتان هستید، تلویزیون خود را خاموشکنید. حداقل از الآن تا زمانی که به استقلال مالی نرسیدهاید آن را خاموشکنید. اگر نمی تونی چنین روزی را تصور کنی، پس هنوز یا رویایی نداری یا برات مشخص نیست، و تا زمانی که رویایی نداشته باشی یا ندانی چه رویاها رو آرزوهایی داری، به چه چیزی می خوای دست پیدا کنی؟ اخبار همیشه از رکود اقتصادی، فقر، ریزش سهام و کلیه خبرهای منفی مالی صحبت میکند تا مخاطب جذب کند.و هیچگاه در اخبار نمیآیند گزارش زندگی عادی و مرفه میلیاردها انسان در جهان را بگویند.

هیچگاه در اخبار از راه و روشهای جذب فوری ثروت سخنی به گفته نمیشود. آیا از قانون جذب برای ثروت استفاده می کنید؟ یا اینکه فکر میکنید همه چیز را درست انجام میدهید ولی نتیجه لازم را نمیگیرید و فکر میکنید آن طور که باید، راه استفاده از قانون جذب برای جذب پول و ثروت را یاد نگرفتهاید. ساعتها از عمر گرانبهای شمارا هدر میدهد بدون اینکه هیچ نتیجهای عاید شما شود. در حالت اول پیامهای پنهان یا به شکل نجوا تولید شده و یا به شکل کاملاً ساکت و بی صدا روی ضمیر ناخودآگاه شما اثر میگذارند. زیرا در آن بیشتر از فقر و نداری صحبت میشود و به تصویر کشیده است.

دیدگاهتان را بنویسید