کسانی که از سابلیمینال نتیجه گرفته اند نی نی

چرا تاثیر روی ضمیر ناخودآگاه بسیار مهم است؟ نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که تاثیر تبلیغات سابلیمینال چندان طولانی نیست و ۲۵ دقیقه بیشترین مدت زمان اثرگذاری این نوع تبلیغات است. فایل های سابلیمینال مسیج، یا پیام های پنهان، فایل های صوتی هستند که به واسطه همکاری آهنگسازان و روانشناسان متخصص در برنامه ریزی ضمیرناخودآگاه ساخته می شوند.

در واقع، این تولیدات برای گروهی از افراد ساخته شده است که می خواهند ناخودآگاه خود یا دیگران را از طریق برنامه ریزی مجدد تغییر شکل دهند. اکنون که دانستید سابلیمینال چیست، باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید. نکته 14: همانطور که در توضیحات سابلیمینال گفته شد. لازم به ذکر است که این عناصر صوتی کاربردهای زیادی برای تقویت خصوصیات شخصیتی و همچنین شخصیتی دارند و هر یک از این موارد غرایز و پیام های سابلیمینال خاص خود را دارند. آگاهی می تواند تحت تأثیر یک محرک سابلیمینال قرار گیرد بدون اینکه فرد متوجه شود.

این به این معنی است که پیامهایی که به صورت ناخودآگاه دریافت میکنیم تأثیر بیشتری نسبت به پیامهایی که با آگاهی دریافت میکنیم دارند. بدین ترتیب که او فریمهایی از تصاویر مستهجن را لابهلای یک فیلم کودکان میگنجاند که پس از نمایش باعث آزردگی و در نتیجه گریستن ناخودآگاه آنان میشود.

خوشبختانه در این سال ها به تعداد افرادی که با روش سابلیمینال آشنا شدند و از آن نتیجه گرفتند، روز به روز اضافه شد. اگرچه تغییر رفتاری از طریق اقدامات متعدد ایجاد شده است ، اما هنوز نمی دانیم که مغز چگونه تصاویر سابلیمینال را پردازش می کند. ضمیر ناخودآگاه مثل داشتن یک آتوپایلوت یا خلبان خودکار در داخل مغز است که به شما اجازه می دهد چندین کار را بدون تمرکز بر تک تک آنها در آن واحد به طور همزمان انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید