کسانی که از سابلیمینال نتیجه گرفته اند نی نی

به هر حال خرید کنید، اگر می توانستند اینقدر تاثیر بگذارند. این به این معنی است که اگر پیام پنهان مرتبط با هدف باشد بسیار موثر است. پیام های پنهان به طور گسترده مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و با گذشت زمان ثابت شده است که بهترین روش برای ایجاد تغییرات عمیق در ناخودآگاه است. پیام های پنهان یا سابلیمینال مسیج پیام های مخفی هستند که بطور مستقیم بدون آگاهی فرد و بدون سدی که مانع ورود آنها شود وارد ذهن ناخودآگاه می شوند.

در این بخش به کمک سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست میتوان پیامها را به شکل پردازش شده ولی با تأثیرگذاری پنهان وارد بخش ناخودآگاه ذهن کرد. شما تنها ملزم هستید که هرروز یک ساعت از وقت خود را به سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست اختصاص دهید و با هندزفری به محتوای آن گوش دهید. فایل های سابلمیینال در سایت باعث میشه موانع ناخودآگاه ذهنی برای کسب پول و ثروت در ذهن شما حل بشه. واقعاً جالب توجه این است که رفتارهای ناخودآگاه ما همیشه در حالت خودکار قرار دارد.

اما این سوال هنوز هم برای عموم افراد وجود دارد که آیا پیام های سابلیمینال واقعا وجود دارند؟ با این علم اکنون می توانیم عمیق تر به این محرک های حسی سابلیمینال بپردازیم و اینکه واقعا سابلیمینال چیست . محققان استدلال میکنند که مشاهده مکرر محرکهای ناخودآگاه، گروهی از سلولها را به طور همزمان فعال میکند.

با استفاده درست از تاکیدات پنهان می توانید پتانسیل واقعی خود را برای رسیدن به خواسته هایتان آزاد کنید. هنگام خواب، ذهن خودآگاه استراحت می کند و دسترسی به ذهن ناخودآگاه آسانتر است. اما داستان در سابلیمینال ها این گونه نیست و تأثیر پذیری موسیقیهایی که با استفاده از نتهای مخصوص و سیگنالهای خاص روی ضمیر ناخودآگاه تأثیر میگذارند از لحاظ علمی ثابت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید