کسانی که از سابلیمینال نتیجه گرفته اند نی نی

برای پول و ثروت نمادی انتخاب کنید تا با دیدن آن مدام به یاد آورید که به دنبال چه چیزی هستید. پول درآوردن زیاد سخت است و اگر به دنبال درآوردن پول بیشتر هستید باید زیاد کار کنید. اگه به زبان انگلیسی مسلط هستید نباید مشکلی وجود داشته باشه. مثلا می توانید از سنگ ریزه یا نور خورشید به عنوان نماد استفاده کنید.

همچنین شما می توانید برای بدست آوردن پول ززیاد یک واسطه استخدام کنید. تنها کافی است یکبار نگرش و طرز فکرتان را بر روی فرکانس جذب پول و ثروت تنظیم کنید تا به صورت حیرت آوری پول و ثروت وارد زندگیتان شود. این شامل نمایش پیامی است که فقط کسری از ثانیه را در صفحه تلویزیون نشان می دهد. در حالی که حیوانات بر روی یک نقطه مرکزی از صفحه نمایش کامپیوتر متمرکز شده بودند، یک تصویر طبیعی در محیط اطراف نشان داده شده میشد.

در طی یک مطالعه انجام شده در روتردام در سال ۲۰۰۹ کشف شد که رنگ چشم تنها میتواند با استفاده از شش شانزدهم SNP انجام شود. فناوری قطعاً تسهیلات بیشتری نیز طی سالهای آینده به ارمغان خواهد آورد و افقهای جدیدی را در برابر همۀ ما خواهد گشود. حواس پنجگانه شما دائما در حال ارسال اطلاعات جدید به مغز تان هستند.

در حالی که ویکاری فقط می خواست یک راه سریع تری برای رسیدن اشخاص به اهداف و خواسته های خود ایجاد کند ، اما برخی می ترسیدند که این روش برای شستشوی مغز مورد استفاده قرار گیرد. قدرت کلام تان را مثل افکارتان در اختیار بگیرید و راجب تمام خواسته و اهدافی که دارید با خودتان یا دیگران حرف بزنید . نتیجهای که از این امر میتوان گرفت این است که هرگز خودتان را با شخص دیگر مقایسه نکنید.

سالهای سال است که سرمایهگذاری در سهام روش محبوبی برای پول درآوردن بیشتر بدون زحمت است، و به لطف اینترنت، تحقیق و سرمایهگذاری در سهام به تنهایی توسط خودتان بسیار آسانتر شدهاست. 1. ذهن انسان مدام در حال تفکر است. تنها راه افزایش رفاه و بهبود وضعیت مالیتان ،تغییر نگرشتان نسبت به پول و ثروت است.

دیدگاهتان را بنویسید