کسانی که از سابلیمینال نتیجه گرفته اند نی نی

15. من تمام مقاومتم نسبت به کامیابی را رها میکنم و اکنون به صورت طبیعی به سمت من میآید. اگر روی چیزهایی که خواستارش هستید تمرکز کنید، در این صورت تکانهای در پشت این افکار ایجاد میکنید. 4. افکار کامیابی من، دنیایی کامیاب ایجاد میکنند. اگر بتوانید افکار خود را تغییر دهید، می توانید خود را سطوح اصلی تغییر دهید و کیفیت زندگی تان را به شدت افزایش دهید. در حالتی که شما در خیابان به شخصی نگاه می کنید و سعی می کنید چهره و سایر مشخصات آن فرد را به خاطر بسپارید؛ بعدا در نهایت فقط می توانید مشخصات آن فرد را به یاد آورید.

هر کلمه فقط برای کسری از ثانیه ظاهر میشد و زمان نمایش کلمه به قدری کم بود که آنها کلمه را به طور گاهانه بخوانند. برای مثال بهتان کمک میکند تا مثبت تر فکر کنید، وزن خود را کاهش دهید و به وزن ایده آل برسید، و یا اعتماد به نفس تان افزایش دهید. پس از هر کلمه، از شرکتکنندگان خواسته شد تا انتخاب کنند که آیا کلمه خنثی است یا احساسی (یعنی مثبت یا منفی). زندگی ساده است. زندگی شما تنها از دو چیز تشکیل شده است، چیزهای مثبت و چیزهای منفی.

اسبی چوبین و میان تهی ساختند که تنی چند از جنگجویان در درون آن پنهان شدند. در این سابلیمینال تأکیدات بسیار قدرتمندی پنهان شده است و مستقیماً به قسمتی که شرایط و محیط هایی که در ضمیرناخودآگاه شما به عنوان عوامل استرس زا و اضطراب آور ذخیره شده اند نفوذ می کنند.

به جای شرایط استرس زا و اضطراب آور، آرامش، خونسردی، قدرت و اعتماد به نفس در ناخودآگاهم جای می گیرند. مطمئن هستیم که می توانیم بگوئیم که البوم های بیوکنزی این سایت رنگ چشم دها نفر از مردم را تغییر داده است و طبق معمول، ما برای بهترین تلاش می کنیم و دوست داریم همه از این تکنولوژی بهرمند شوند. 14. اکنون کامیابی برای من در حال رخ دادن است. 9. اکنون همهچیز و همهکس مرا کامیاب میکند و اکنون من همهچیز و همهکس را کامیاب میکنم. 12. کامیابی من به دیگران نیز کمک میکند تا کامیاب شوند.

دیدگاهتان را بنویسید