کسانی که از سابلیمینال نتیجه گرفته اند نی نی

از این میان گروه بینایی بیشتربن تاثیر را بر ادراک ما دارند. این کتاب بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته است. 1957 کتاب ” The Hidden Persuaders” نوشته ونس پاكارد. 1973 ، کتاب Subliminal Seduction توسط ویلسون برایان کی ، که در آن نویسنده گفته است تبلیغ کنندگان برای دستکاری در رفتار خرید ما ، تصاویر مخفی جنسی ، مرگ و جنایت را تعبیه می کنند. در این کتاب پرفروش ، پكارد روش های روانشناختی را كه تبلیغ كنندگان برای ایجاد انگیزه در مصرف كنندگان به كار می برند ، مورد بررسی قرار داد و مفهوم تاكتیك های سابلیمینال را در میان مردم رواج داد.

اگر تصور می کنید تغییرات صورت نگرفته است، بهتر است برای یک تا دو روز به خود استراحت دهید و بعد مجددا شروع به گوش دادن کنید. بعد از مطالب بیان شده به این نتیجه میرسیم که پیام های پنهان یا سابلیمینال ها وجود دارند چه ما باور کنیم یا باور نکنیم. این طرز نگاه کردن باعث میشود پول فراوانی به دست بیاورید یا اینکه همیشه هشتتان گرو نهتان باشد.

به این ترتیب هر چه به تلاش خود اضافه کنند ولی از فضای مجازی غافل بمانند باز هم ممکن است نتیجه دلخواه خود را دریافت نکنند. در نهایت این شما هستید که انتخاب میکنید با ذهنی باز و با کمترین مقاومت تاثیرات پیام ها را بپذیرید یا مقاومت داشته باشید.

همچنین کنترل بسیاری از عملکردهای ناخودآگاه بدن شما مانند تنفس، ضربان قلب، هضم، کنترل دما و غیره که از محدوده آگاهی شما خارج است نیز به ضمیرناخودآگاه شما باز میگردد. همانطور که دانشمندان گفته اند ما 37 ورودی حسی که در 7 دسته: بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه، چشایی، تعادل و حرکت ، آگاهی از موقعیت بدن تقسیم میشوند، برای درک دنیای اطرافمان داریم.

دیدگاهتان را بنویسید