چیزهایی مثل اینکه آیا این فایل ها ضرری دارند؟

ذهن خود را به سمت یک اعتقاد قوی متمرکز کنید، اعتقاد به این که قانون جذب را برای شما ساخته اند تا به آزادی مالی واقعی دست پیدا کنید. ۲۲- بعد از تمام شدن ۴۰ روز (تا قبل از اینکه محتوای صندوق را داخل آب روان بریزم) نامهها را در کجا نگهداری کنم؟ یعنی زمانی که شما روی نکات منفی موضوع یا شخصی توجه میکنید، آن پدیده روز به روز در زندگی شما بیشتر و پررنگتر خواهد شد… لذا به جای تمرکز و توجه روی این موضوع که «چطور فردی که نمیخواهم را از زندگیام بیرون کنم؟

۲۳- بعد از اینکه چهل روز تمام شد، اگر به آب روان دسترسی نداشته باشم چه کنم؟ بعد از گذشت زمان و دفتر دستک تو تهران این اقای عباسمنش به خانمش خیانت میکنه و با منشی شرکت رابطه برقرار میکنه که منجر به طلاق این دو نفر میشه. این ۱ ساعت می تواند پشت سرهم و یا حداکثر به دو نیم ساعت تقسیم شود. خلاصش اینکه معصومه تیموری چند بار هم خواست خواهر کوچیکترشو هم بیاره تو این کار موفق نشد ولی به کمک ایشان یک موسسه تو زمینه زبان و…تاسیس کردن. سپاس استاد لطفی عزیز بابت تمام عشقی که برای آگاه کردن ما در این راه میگذارید ?

سابلیمینال مسیج باورهای منفی ذهن ما را تغییر می دهد و باورهای مثبت ذهنی را ترمیم می کند. دوستان آیا این همه کتاب که فقط در مورد شکرگزاری نوشته شده، پیام خدای رحمان را به ما نمی رساند؟ دوست خوبم، طبق قانون مهم «توجه»، زمانی که تمرکز و توجه شما روی هر مسئلهای باشد، بیاختیار آن را به زندگیتان دعوت میکنید!

پول به دست آوردن آسان است، اگر چند کار را بهدرستی انجام دهید و اگر این اصول اساسی را نادیده بگیرید برای همیشه از شما دور خواهد شد. در این آزمایش، پروژکتوری را در یک سالن سینمایی نصب کردند. ۲۵- آیا میتوانم چندین خواسته را در یک «صندوق توکل» بیاندازم؟ حتی وقتی کلمات و نکاتی را می شنوید که جدی نمی گیرید و ممکن است اصلاً مهم نباشد، فیلتر کنید و هنگام صحبت نکات منفی را به حداقل برسانید.

۲۸- آیا هنگام نوشتن صندوق توکل، باید تجسم هم انجام دهیم؟ آیا باید این سه مرحله اجرا شود یا فقط نوشتن کافیست؟ ۲۱- اگر بخواهیم کسی یا فردی در زندگیمان نباشد چه کاری باید انجام دهیم؟ ۲۷- آیا باید در زمان خاصی از شبانهروز این نامهها را بنویسیم؟ دوست عزیزم، با استفاده از تکنیک صندوق توکل، شما در واقع میتوانید خواستههایتان را با جزئیات کامل و بطور روشن و مشخص سفارش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید