چه مقدار زمان لازم است تا تغییرات را در خودمان مشاهده کنیم؟

این داستانها به وضوح نشان میدهد مهم نیست چه کسی هستید و کجا زندگی میکنید، شما هم میتوانید از راز برای ساختن آنچه میخواهید استفاده کنید. « به خود یادآور می شویم که باور داریم همه چیز از آن اوست شکی در آن نیست. دوستان دقت کنید حتی واژه “کائنات” به مفهوم هر چیزی غیر از خدا و انسان است. هر تغییری که می خواهید در ذهنتان ایجاد کنید به راحتی با آگاهی تان نمی شود و شما باید آن را در ناخودآگاه خود ایجاد کنید.

در کتب قبل از قرآن کریم، مانند انجیل، تورات و… اشارات زیادی شده که اینجا کاری با این موارد نداریم. این همان باور قانون جذب هم هست که درخواست می کنیم و بابت آن شکرگزاری می کنیم. « جزئیات درخواست را نیز مطرح می کنیم. دعا یعنی با احساس خوب و خلوص نیت از خدای رحمان درخواست کن و ببین و باور کن که در آینده و در زمان مناسب به تو داده خواهد شد. همزمان در پژوهشی که توسط سازمان ملل صورت گرفت، چنین نتیجهگیری شد که «مفاهیم فرهنگی ناشی از تلقینات فکری زیرآستانهای، تهدیداتی عمده برای حقوق بشر در سراسر جهان محسوب میشوند».

اگر کسی با انرژی کارکرد مغز، فرکانس فکری و ارتعاش مشکل درک دارد، اولا می تواند تصور کند همان ارتباط قلبی عمیق با خدای رحمان است. این اقدام و عمل همان اعمال ذهنی و بعد فیزیکی در قانون جذب است که گفتیم اگر مثبت باشد، انعکاسی مثبت و چنانکه منفی باشد انعکاس منفی آن را در زندگی خود خواهیم دید. ارتعاش و فرکانس انرژی ذهنی نامی است که علم روانشناسی امروز به آنچه قبلاً آن را ارتباط قلبی می دانستیم، نهاده است. این را دیگر به راحتی هم قانون جذب و هم روانشناسی پذیرفته که هر فکر و اقدام تو نتیجه ای در درون و بیرون دارد.

طبیعتا نظر دیگران هم نسبت به او عوض می شود. 6- باور داشته باشید که اگر دیگران با شما رابطه خوبی ندارند، فقط و فقط خودتان باعث آن شده اید. اگه چیز مفیدی ازش یاد گرفتین، این پست رو با دوستاتون که سابلیمینال استفاده میکنن به اشتراک بذارین تا روی تمرین اونا هم تاثیر مثبتی بذارین. بیشتر شکرگزاری کنید تا بیشتر به شما داده شود. اینجا خدای رحمان واضح و روشن میگوید که شکرگزاری کنید تا به شما داده شود. اگر رویاهای تان را تحقق ندهید، شخص دیگری شما را استخدام می کند تا رویا هایش را به حقیقت بپیوندد.

دیدگاهتان را بنویسید