پیام های سابلیمینال چیست و چطور اثر می کند؟

نیروی مثبت بدهید و در عوض یک زندگی پر از موارد مثبت دریافت کنید. شما تنها ملزم هستید که هرروز یک ساعت از وقت خود را به سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست اختصاص دهید و با هندزفری به محتوای آن گوش دهید. قبل از هر چیز باید دو مساله را بگویم.

برای ما کاملا همه چیز منفی است، چه زمانی که گل آفساید میخوریم و چه مسائل دیگر. چشمهای ما دیگر چه چیزهایی را می توانید ببیند؟ 7rid0UAHM7o برای تماشای ویدیو خودم از چه سابلیمینال هایی استفاده کردم؟ در خیلی از موارد دیگر استفاده می شود. همچنین میتوانید پول کشورهای دیگر را نیز در آن قرار دهید تا ثروت را از همهی نقاط جهان جمع کنید. برای استفاده از قانون جذب باید مراحل آن را به خوبی انجام دهید که در این مطلب آن ها را توضیح دادیم.

مورد دوم اینکه سابلیمینال ها نمی توانند شما را وادار به کاری که نمیخواهید انجام دهید بکنند. برخی فکر میکنند این پیام ها انسان را وادار به انجام کار هایی که تمایل ندارد میکنند. ذهن آگاه به ما امکان انجام کارهای آگاهانه مانند : فکر کردن ، قضاوت کردن ، احساس و تجربه کردن را می دهد.

ما میتوانیم از این پتانسیل عظیم ، برای خلق زندگی مان آن گونه که میخواهیم استفاده کنیم. در اینجا سعی میکنم تا روند این 60 سال تحقیق و آزمایش بر روی سابلیمینال ها را برای شما توضیح بدهم تا بتوانید از این دانش و ابزار عالی برای طی مسیر موفقیت خود استفاده کنید. اولین موردی که درباره این پیام ها باید بدانید این است که، بطور آگاهانه نمیتوانیم آنها را تشخیص دهیم، زیرا پیام ها و سیگنال هایی که وارد زیر آستانه مطلق ما میشوند، خارج از دسترس ذهن آگاه ما هستند. این یعی ضمیر ناخودآگاه ما حدود 2800 برابر ذهن آگاه ما قدرت دارد.

آنچه واقعاً جذاب است این است که رفتار ناخودآگاه ما همیشه در حالت خلبان خودکار است. همانطور که دانشمندان گفته اند ما 37 ورودی حسی که در 7 دسته: بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه، چشایی، تعادل و حرکت ، آگاهی از موقعیت بدن تقسیم میشوند، برای درک دنیای اطرافمان داریم. ضمیر ناخودآگاه ما در هنگام پردازش اطلاعات از ذهن آگاه قدرتمندتر است. پیام های سابلیمینال بصورت سیگنال هایی در زیر آستانه مطلق ، ذهن هوشیار ما قرار میگیرند. ایده این است که به طور ناخودآگاه (وجود یا عملکرد زیر آستانه آگاهی) مغز را تحریک کند و بر افکار و رفتار تأثیر مثبت بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید