پیام سابلیمینال چیست و چطور پیام سابلیمینال بسازیم

4-جاسازی: جایگذاری هم گفته میشود.یعنی باورهای مثبت و سازنده را به ذهن و ضمیر ناخود آگاه تلقین کنیم تا ثبت و نهادینه شود. توسط فایلهای سابلیمینال عشق، الگوهای شما در مورد روابطتان تغییر می کند باورهای منفی و محدود کننده جای خود را به باورهای مثبت و شادی بخش می دهند.

7. عشق، لذت و ثروت را حس میکنم. ثروت هماهنگ چیست و چگونه میتوان به آن رسید؟ خیر. فقط افرادی که به آن مشکل دچار هستند میتوانند از فایل مربوطه استفاده کنند. به هیچ عنوان افراد عادی نباید از هر سابلیمینالی استفاده کنند. افرادی که دارو های خاص مصرف می کنند باید با پزشک شان مشورت کنند. ولی بهتر است در این خصوص با پزشک مربوطه مشورت شود. جذب عشق بسیار آسان است! بسیاری از افراد نفوذ به ناخوداگاه را را با تأثیر بر ناخودآگاه اشتباه میگیرند در حالی که این دو مفهوم بسیار متفاوت هستند. ۱۹۸۱، شرکت وارنر برادرز اعتراف کرد که یک ماسک مرگ دو فریمی با نمایش کامل در تصویر متحرک «The Exorcist» استفاده شده که برای دو هزارم ثانیه نمایش داده میشد.

آیا برای اختلالات خواب مثل دندان قروچه شدید فایلی در دست تهیه دارید؟ 3. من ملایق کامیابی در همه چیز هستم. 7. من به شدت موفق هستم. این کتاب به طور دقیق این آزمایش را شرح داده است. علتش این است که همه ی انسان ها در زمانی که در رحم مادرشان بودند، در آب غوطه ور بودند، و این موضوع در ذات و سرشت انسان نهادینه شده است. آرامش بخش ترین صدای دنیا به طور کلی برای تمام انسان ها، صدای آب است. به طور کلی خیر. خیر ولی باهم گوش داده نشود. حداقل سعی کنید یک ساعت در شبانه روز به فایل مورد نظر گوش کنید.

هیچ فرقی نمی کند، اگر جای شلوغ و پر سر و صدا هستید، پیشنهاد می شود از هدفون گوش کنید. اگر جای آرام هستید از اسپیکر استفاده کنید. آیا در زمانی که سالم هستید از دارو استفاده میکنید؟ یکسری فایل های صوتی سابلیمینال با غیرفعال کردن ضمیر خودآگاه مستقیما به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا میکنید و دوباره ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی میکند.

فایل های صوتی سابلیمینال از فایل های خودهیپنوتیزم هستند که از تلقینات پنهان و زیر آستانه شنوایی ذهن خوداگاه تشکیل شده اند. تکنولوژی به کاررفته درفایل های صوتی سابلیمینال با کنارزدن ضمیرخودآگاه مستقیماً به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرده ومجدداً ذهن ناهوشیار را برنامه ریزی می کند. 5-جوانب: یعنی اینکه سابلیمینال ما ضرر جانبی نداشته باشد و موارد احتمالی را در نظر بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید