پیام سابلیمینال چیست؟

4. کامیابی برای من بسیار راحت است. 1. من رفاهی مملو از مهارتها و استعدادهای با ارزش دارم. 7. رفاهی که دارم برایم لذت به ارمغان میآورد. هرچه مورد نیازم است را دارم تا هرچه که میخواهم به دست آورم. هزینه پرداختی برای کل فایل ها می باشد و نیاز به پرداخت مجدد نیست. در این فایل های صوتی یا پیام های پنهان، ما با ضمیر ناخود آگاه کار داریم ، نه ضمیر خود آگاه.ضمیر نا خود آگاه فروانروای بدن است و بر اثر تکرار ساخته می شود. درود بر شما دوست عزیز همونطور که در توضیح فایل های سابلیمینال توضیح دادم میزان اثر بخشی این فایل ها به عوامل مختلفی بستگی دار .

آنچه پژوهشگران روانشناسبرآن به اجماع عمومی رسیدهاند این است که امواج ذهنی پیامدی قوی و دیرپا بر رفتارایجاد نمیکنند و پژوهشهای آزمایشگاهی نیز اثری ضعیف در پس آثار زودگذر کوچکبرروی فکر را آشکار کردند. 9. اگر دیگران میتوانند مرفه باشند، پس من نیز میتوانم. 13. من دریافتم که با رفاهم میتوانم به دیگران کمک کنم، پس مرفه خواهم ماند.

9. هر کاری که میکنم، به انباشت رفاه ختم میشود. برای درک واقعی و شروع به استفاده از قدرت پیام های ناخودآگاه، باید کمی درباره ذهن خود بدانید. 10. هر روز رفاه من از همه نظر بیشتر میشود. 5. رفاه من از صداقتم ناشی میشود. 9. من همیشه بیش از مقدار لازم رفاه و کامیابی خواهم داشت.

البته این مورد را هدفگذاری کرده بود ولی زمانی جواب به ذهنش رسید که داشت حمام میکرد. پیامهای فرعی: نشانههای بصری که به سرعت چشمک میزنند (چند میلیثانیه) به طوری که مردم آنها را درک نمیکنند. همانطور که در مقدمه هم گفتیم، پیام های سابلیمینال در زیر آستانه شنوایی شما قرار دارند و بنابراین شما آنها را نمی شنوید.

دیدگاهتان را بنویسید