و آن در روانشناسی موفقیت است

خدای درون من با دست و دل بازی تمام، تمام افراد باهوش و خلاق را برای پیشرفت من به سمت من هدایت میکند. خدای درون من با دست و دل بازی تمام، تمام نعمت های بینهایت را به سمت من هدایت میکند. خدای درون من با دست و دل بازی تمام، تمام ثروت جهان را برای پیشرفت من به سمت من هدایت میکند. خدای درون من با دست و دل بازی تمام، من را به سمت خانه ها و ماشین های میلیون دلاری هدایت میکند.

خدای درون من با دست و دل بازی تمام، تمام فرصت های کشف نشده را برای پیشرفت من به سمت من هدایت میکند. من دست به هر چیزی میزنم به طلا تبدیل میشود. خدایا شکرت که هر چه میبخشم ثروت بیشتری وارد زندگیم میشود. یکی از فایل هایی که به شما آرامش بیشتری میده رو انتخاب کنین مثل میکسهای ریلکسیشن.

خدایا شکرت که هر چه خرج میکنم ثروت بیشتری وارد زندگیم میشود. من به تواناییهایم احترام میگذارم و همیشه با نهایت توان کار میکنم. من با ثروتمند شدنم به پیشرفت جهان کمک میکنم. ثروتمند شدن برای من خیلی ساده است. این جمله حاکی از این باور است که پول محدود است، و چون دست زیاد شده است بهاندازه کافی پول وجود ندارد که به همه برسد. داشتن مهارتهای کلامی و ارتباطی برای کسی که قصد دارد مدیریت یک کسب و کار را به دست گیرد ضروری است.

قصد خودکشی ندارم فقط منتظرم که زمان مرگم برسه. چنانچه در مقدمه به آن اشاره شد، برخی از افراد ادعا می کنند که می توانند ذهن افراد را تحت کنترل خود درآورند و بدون اینکه خودشان متوجه شوند این كار را می کنند. بنابراین اگر “کوچکترین فعالیتی” وجود داشته باشد مغز به آن توجه میکند و این منابع را به فعالیت های پنهانی مغز متصل می کند. بگذارید چون موفقیت دیگران نمی تواند موفقیت شما را محدود کند.

دیدگاهتان را بنویسید