همه چیز در مورد سابلیمینال مسیج ها

احسان شریف احمدیان- مرکز فرهنگی شهید آیت الله مدرس، رسماً فعالیت خود را از تیرماه سال 66 با توکل به خدا و توجهات حضرت ولی عصر(عج) آغاز نمود و بعدا تبدیل به مؤسسه ای چند منظوره شد. به آن دسته از برنامههایی گفته می شود که در سطح منطقه ای و شهری و با دعوت از عموم مردم شکل میگیرد.

البته قصد ما در اینجا ارائه دادن یک تبیین حرفه ای روانشناسانه یا جامعه شناسانه از ماجرا نیست بلکه می خواهیم شما را تشویق ( و کمک البته!) کنیم که تغییر را با کمک ذهن ناخودآگاه قدرتمندتان، از درون خودتان آغاز کنید ( شما هم مثل من یاد داستان کشیشی افتادید که روی سنگ قبرش نوشته بود: برای تغییر دنیا، ابتدا خودتان را تغییر دهید؟

کلاسهای کمک آموزشی: این کلاسها اغلب توسط شاخه دانشآموزی و در تعطیلات تابستان برگزار می گردد. مخاطب این شاخه، اعضای دانشجوی مجموعه که قبلاً دوره چهارساله عضویت در شاخه دانشآموزی راگذرانده اند، می باشند. افراد منتخب مجموعه، ابتدا وارد شاخه دانشآموزی شده، پس از گذراندن دوره چهار ساله مقطع دبیرستان و ورود به دانشگاه به جمع شاخه دانشجویی مرکز پیوسته و از برنامههای آموزشی این شاخه بهره مند می شوند.

پس از آن، وی درصورت تمایل ارتباط خود را با مرکز از طریق عضویت و حضور در برنامههای مرکز خانواده تداوم خواهد بخشید. تشکیل جلسات محفلی و مسجدی به صورت گروههای کوچک و انجام گفتوگوهای چهره به چهره در موضوعات دینی با حضور استاد راهنما، روشی بود که قبل از انقلاب مورد توجه و استفادهی بسیاری از نیروهای مذهبی قرار داشت. اندیشهی تأسیس این بخش از مؤسسه، ریشه در تجارب موفق قبل از انقلاب در جذب و هدایت نسل جوان دارد.

1. اکثر نیروهایی که قبل از پیروزی انقلاب در اینگونه مواضع مشغول تبلیغ و خدمت بودند به اقتضای زمان و نیاز انقلاب، درگیر امور اجرایی کشور شده و عملاً از پرداختن به این مهم بازماندند. سالهاست در کشور اسلامی ما، نهادی فرهنگی به نام «مراکز فرهنگی» شکل گرفته و تقریباً هیچ محققی این پدیده را مورد بررسی قرار نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید