همه آنچه درباره سابلیمینال باید بدانید !

اعماق ذهن شما وجود نخواهد داشت و تکرار آنها سبب ایجاد اتصالات عصبی جدید در ضمیر ناخوداگاه شما خواهد شد. پژوهشگران دانشکده سلامت همگانی ییل به این نتیجه رسیدند که افراد پیرتری که در مواجهه با نشانههای بصری و کلیشههای مثبت سابلیمینال در مورد پیری قرار گرفتند؛ به عملکرد جسمانی بهتری رسیدند که برای چند هفته هم دوام داشت.

داشتن ذهنیتی مثبت این امکان را میدهد که بتوانیم احساس و تصمیمات درست داشته باشیم. برای جذب ثروت و ثروتمند شدن باید ابتدا باورهای محدود کننده راجب پول را با باورهای درست جایگیزین کنیم. مثلا سابلیمینال جذب پول غیر منتظره با سایر موضوعات تفاوت دارد. 3. جذب پول و ثروت. این پکیج مجموعه ای از سابلیمینال ها است که به برنامه ریزی مجدد ضمیرناخودآگاه روی ثروت و ثروتمند شدن و جذب ثروت ؛ خواهد پرداخت. بنابراین فایلهای صوتی سابلیمینال با غیر فعال کردن ضمیرخودآگاه مستقیما به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرده و مجددا ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی می کند.

یکی از راه های ایجاد محرک های صوتی زیر آستانه ای، پنهان ساختن محرک شنوایی هدف در فایل صورتی است. همه چیز درمورد فایل های صوتی سابلیمینال مسیج! به طور کلی یافته های پژوهشی نشان می دهد که تمرین منظم مراقبه، ظاهرا بر رشد روان شناختی فرد اثر مثبت دارد.

مثبت اندیشی حالتی از مغز است که درهای بیشتری از شانس را برای شما باز خواهد نمود. به طوری که حدسهای مخاطبا در مورد پیامها درستتر از حدسهای بر اساس شانس بود! خودباوری من در انجام کارها خیلی بالاست. این تمرین را حداقل یک هفته در روز بهصورت مداوم انجام دهید تا بتوانید نتیجهی مثبتی از این کار دریافت کنید. کاری را که امروز انجام می دهید نتیجه عادات، تفکر و رفتار شماست.

دیدگاهتان را بنویسید