همه آنچه درباره سابلیمینال باید بدانید !

این محرک ها ممکن است غیرقابل تشخیص باشند زیرا در تصویر دیگری پنهان شده اند (مثلاً با پنهان کردن کلمه “سکس” روی تکه های یخ در یک تبلیغ الکلی) یا به این دلیل که آنها به قدری کوتاه روی صفحه نمایش داده می شوند که متوجه نمی شویم که می بینیم. . . چه مدت طول می کشد تا به طور خلاصه چیزی ارائه شود تا غیرقابل تشخیص باشد؟

ارتباط با شاخه دانشجویی ادامه خواهد داشت تا زمانی که فرد اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده نماید. مهارتهای فردی و اجتماعی، آن دسته از اموری هستند که یک فرد نسبت به اقتضای سنی خود باید نسبت به انجام آن توانمند باشد تا بتواند نیازهای فردی و اجتماعی خود را بدون اتکا به دیگران برآورده سازد. باید یادآور شویم که شما بایستی ذهنیت، مهارت و فعالیت های ثروت ساز را کنار هم داشته باشید. این واحد یک کار ویژه نیز دارد و آن هم مدیریت داخلی مجموعه است.

در پایان این دورهها نیز به تیمهای منتخب جوایزی اهداء میگردد. دروس عقیدتی توسط مربیان شناخته شده و در قالب جلسات 8 الی 15 نفره ارائه میگردد. جلسات سخنرانی، روضهخوانی و عزاداری: این جلسات در اعیاد و همچنین ایام شهادت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار میگردد. تاکنون بیش از ده هزار دانشآموز از این کلاسها استفاده کرده اند. کلاسهای کمک آموزشی: این کلاسها اغلب توسط شاخه دانشآموزی و در تعطیلات تابستان برگزار می گردد. از این تعداد بیش از 300 نفر پس از اتمام دوره دانشآموزی با عضویت در شاخه دانشجویی ارتباط خود را با مرکز تداوم بخشیده اند.

مرکز مدرس در این راستا، اقدام به برگزاری بیش از بیستهزار نفر روز اردوی در مدت فعالیت خویش نموده است. در طول بیش از25 سال تاکنون بیش از 500 دانشآموز به طور کامل موفق به گذراندن دورههای آموزشی خاص مرکز شده اند. به طور کلی پیام های مخفی ابزارهای مناسبی برای ارتقای سطح زندگی افراد مختلف می باشند و از آن مهم تر با سابلیمینال می توان افکار کهنه و قدیمی را زدود و افکار مثبت را جایگزین آن ها نمود.

دیدگاهتان را بنویسید