نکات مهم در استفاده از سابلیمینال ها و بحث سابلیمینال های رایگان

6. پول همانند خوردن، نوشیدن و خوابیدن، به صورت طبیعی در زندگی من وجود دارد. 12. هیچ محدودیتی در میزان پولی که میتوانم کسب کنم وجود ندارد. 11. همیشه میتوانم آنچه که میخواهم را به دست آورم. 17. هر چه به دیگران بیشتر کمک کنم، پول بیشتری به دست میآورم.

7. پول خودش در دامان من میافتد. ناخواسته حس میکنید این شخص را در جایی دیده اید و به نظرتان آشنا میآید. هر ماه یک سکه یا جواهر به آن اضافه کنید. قانون جذب است که یک نفر را به سمت علم و دیگری را بهسوی آشپزی میکشد، مردم را سوی ورزشهای مختلف یا سبکهای مختلف موسیقی میکشاند.

6. من به سمت خودم پول جذب میکنم و پول هم به من جذب میشود. 15. من پول زیادی کسب میکنم. 15. پول را به صورت طبیعی جذب میکنم. 10. پول به سادگی، دائماً و به وفور به سمت من جریان دارد. 13. من به طور طبیعی پول جذب میکنم.

8. من از پول در آوردن لذت میبرم. 18. هرچه بیشتر از زندگی لذت ببرم، پول بیشتری در میآورم. 16. اسم دیگر من پول است. به همین دلیل است که تأییدات سابلیمینال از هر گونه مقاومت، که معمولاً شما را عقب می اندازد، اجتناب می کنند. همچنین برای کسانی که از سابلیمینال استفاده می کنند بفرستید.

دیدگاهتان را بنویسید