نکات مهم در استفاده از سابلیمینال ها و بحث سابلیمینال های رایگان

یکی از مزایای سفارش این نوع پرونده پیام صوتی این است که می توانید از صدای شخصی خود برای ایجاد پرونده استفاده کنید یا در صورت تمایل از صدای بلندگوهای دیگر در تولید پرونده شما استفاده می شود. از طرف دیگر با سفارش این محصولات می توانید متن مورد نظر خود را نیز به سازندگان منتقل کنید و در این حالت عبارات مشخصی را که می خواهید و نیاز دارید سفارش دهید. از طرف دیگر با کمک این امکان، شما میتوانید افکار منفی را از خود دور کنید و آنها را کنار بگذارید و به جای افکار منفی، افکار مثبت خود را بهبود بخشید و به تقویت آنها اقدام کنید.

به طور کلی با به کارگیری این عناصر، میتوانید در راستای بهبود روابط عاطفی، فردی، اجتماعی، روانی و… قدم بردارید. با استفاده از پیام های پنهان ما و عبارت تاییدی و تاکیدی مثبت باور های جدید را جایگزین باور های قدیمی و از کارافتاده خود کنید. در همین راستا، سایت ناخودآگاه قربانی ایجاد شده است تا پرونده های پیام مخفی شخصی را به دلخواه شما تولید کند.

لازم به ذکر است که سابلیمینال، میتواند به انسانها کمک کند تا ذهنیت قربانی بودن را از خود دور کنند. در واقع، این تولیدات برای گروهی ساخته شده است که می خواهند ناخودآگاه خود یا دیگران را از طریق برنامه ریزی مجدد تغییر شکل دهند. هر یک از آنها قیمت های مختلفی برای خدمات خود دارند و زمان تحویل پرونده ها در این سایت ها متفاوت است و همچنین روش های مختلف استفاده دارند.

قابل استفاده است در این راستا می توانید عبارات و متن مورد نظر خود را مدلسازی کرده و متناسب با نیاز و خواسته خود ویرایش کرده و سپس جهت تولید در اختیار سازندگان قرار دهید. جالب اینجاست تأثیر دارونما زمانی بهشدت زیاد میشود که دربارهی اثر دارویی آن مدتی با بیمار صحبت شود زیرا در آن زمان انتظار به وجود میآید.

دیدگاهتان را بنویسید