عوارض سابلیمینال در برخی فایلهای سابلیمینال ثروت و زیبایی

مهمتر از همه، ضمیر ناخودآگاه همه برنامه های رفتاری شما را که برای زندگی خود استفاده می کنید ذخیره و اجرا می کند. رها کنید و قصد و هدف خود را فراموش کنید. این تصویر سازی را فقط برای 17 ثانیه انجام دهید و سپس آن را فراموش کنید و روزتان را ادامه دهید.

گوش دادن به این فایل را تا زمانی ادامه دهید که احساس کنید دیگر نیازی به آن ندارید و اینکار ممکن است بین ۲۱ تا ۹۰ روز زمان ببرد. در روز افکار بسیاری از ذهنتان میگذرد که بار چندانی ندارند و بهحساب نمیآیند زیرا بسیاری از افکار احساسی قوی را در درونتان برنمیانگیزند.

در مطالعات بیشتر، در بین تکنیک­های قانون جذب، اخیرا آزمایشی انجام دادم و تلاش کردم 15 رویای کوچک را در 50 روز آشکار کنم. امید است با مطالعات این چنینی در زمینه های افزایش قدرت ذهن، بازدهی مناسبی دریافت کرده و مشخصا مثل هدف این مقاله، به پول زیادی برسید. به این شکل که به فرد احساس ارزشمندی و کارآمدی داده بشه، به فرد حس عشق به زندگی و دنیا و ادمها داده بشه و مواردی از این دست.

BUREAUCRATS) (و گاهی بخشی از آن در پشتزمینهتصویر نمایش داده میشد که در یک فریم آن فقط بخش انتهایی واژه یعنی RATS بهمعنی موشها در کادر دیده میشد. همچنین دستورالعمل صوتی به همراه لینک دانلود فایل سابلیمینال قوی ثروت با میلیونر پیشتاز برای شما قرار داده شده است. شاید به بیماریهای مختلفی چون افسردگی هم مبتلا شود؛ اما چه عاملی باعث جذب فوری ثروت در زندگی میشود؟ جذب فوری ثروت فقط با اندیشیدن اتفاق نمیافتد; دقیقاً مانند هر چیز دیگری که فقط بافکر کردن نمیشود به آن دست پیدا کرد.اگر شخصی هرروز از صبح تا شب بنشیند و به ثروت فکر کند، چه میشود؟

دیدگاهتان را بنویسید