سابلیمینال چیست و چه کاربردی دارد؟

۱۷- آیا فقط خواستههای بزرگ مانند خانه، اتومبیل، ارتقای شغلی، جذب یک فرد خاص در زندگی و… را درخواست کنیم، یا میتوانیم درخواستهای روزمره را نیز بنویسیم و از صندوق توکل برای جذب آنها استفاده کنیم؟ ۲۹- خواستهام را در صندوق توکل بنویسم و رها کنم یا مدام طی شبانهروز به خواستهام فکر کنم؟

آیا باید این سه مرحله اجرا شود یا فقط نوشتن کافیست؟ به همین علت میتوان گفت در واقع مدیریت جسم و روان انسان به دست ضمیر ناخودآگاه بوده و این قسمت از مغز تعیین میکند که زندگی شما چگونه رقم بخورد. ۲۲- بعد از تمام شدن ۴۰ روز (تا قبل از اینکه محتوای صندوق را داخل آب روان بریزم) نامهها را در کجا نگهداری کنم؟

میتوانید محتوای صندوق را بطور مثال در یک کیسه پلاستیکی یا یک پاکت ریخته و نزد خود نگه دارید تا در اولین فرصتی که به آب روان دسترسی دارید، نامههای خواستههایتان را به آب بسپارید. اما یادتان باشد، میتوانید نگرانیها و دغدغههایی که نسبت به اطرافیان و نزدیکانتان دارید را به خداوند بسپارید تا به بهترین شکل آنها را مرتفع سازد.

سیدعباسی ادامه داد: من هیچ وقت داور نبودم اما 30 سال در فوتبال بودم و این صحنهها را بارها دیدهام. هرچند بیشتر دنبال کنندگان شان فیک (غیرواقعی) به نظر می رسیدند اما سه نفر به سوالاتم هرچند کوتاه پاسخ دادند. ۱۵- اگر در رابطه با این محصول سؤالی برایم پیش آمد چگونه میتوانم پاسخ آن را دریافت کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید