«سابلیمینال» چیست و چه کاربردهایی دارد؟

مطلع شدن دیگران باعث از بین رفتن باور و گیجی شما میشود. شما نیز با انجام درست این تمرین میتوانید به راحتی به خواستهها و اهدافتان برسید و نگرانیها و دغدغههایتان را از بین ببرید… تنها کافی است به مدت چهل روز با تمام قلب خود این تمرین را انجام دهید.

محصول اطلاعاتی خود را در ازای دریافت پول زیاد بفروشید. همانطور که میدانید در این ساعات درجاتی از هیپنوتیزم را تجربه می کنیم و به همین دلیل دریچهی ضمیر ناخودآگاه برای دریافت تلقینات، باز است و مغز ما کمتر جملات را فیلتر میکند. نکته 10: در صورت استفاده از فایل سابلیمینال جذب عشق سایت دیگر برای شروع فایل های این سایت ابتدا گوش دادن به آن فایل سابلیمینال را قطع و با توجه به نکته 3 عمل کنید. موسیقی سابلیمینال یکی از موثرترین روش ها برای تغییر برنامه منفی ذهن و به روز رسانی آن است.

البته قصد ما در اینجا ارائه دادن یک تبیین حرفه ای روانشناسانه یا جامعه شناسانه از ماجرا نیست بلکه می خواهیم شما را تشویق ( و کمک البته!) کنیم که تغییر را با کمک ذهن ناخودآگاه قدرتمندتان، از درون خودتان آغاز کنید ( شما هم مثل من یاد داستان کشیشی افتادید که روی سنگ قبرش نوشته بود: برای تغییر دنیا، ابتدا خودتان را تغییر دهید؟ در حقیقت، این پیام ها به اندازه ای قدرتمند هستند که به ناخوداگاه ما نفوذ می کنند آنها همچنین می توانند چگونگی رفتار و تعامل ما با دیگران را تغییر دهند. ۴- محیط های پر سر و صدا و خیلی شلوغ می تواند اثر های پیام های پنهان را کاهش دهد.

پیام های سابلیمینال بازاری یه سری دستورات به ذهنتون میدن، اما همونطور که تو مثال ها دیدیم، هر کسی نیازهای متفاوتی داره! در این حالت ممکن است با شنیدن سابلیمینال متوجه صداها ریز و نامفهومی شوید اما هیچگاه نمیتوانید با دانش خود از زبانهای زنده دنیا، این جملات را درک و معنی کنید.

اگرچه تمرکز روی اندیشههای منفی آسانتر است، اما نمیتوانند چیزی را که بهدنبال آن هستید، برای شما بهارمغان بیاورند. مثلاً روی یک ایده پولساز کارکنیم و آن را توسعه دهیم. تحقیقات نشان داده است که تبلیغات سابلیمینال واقعاً کارساز بوده و ذهن کسانی که آن تبلیغات را تماشا می کنند تحت تاثیر قرار میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید