«سابلیمینال» چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ذهن شما توسط والدین، معلمان، بستگان، همسالان، رسانه ها و نحوه صحبت با خود برنامه ریزی شده است. با تکرار است که ذهن ناخودآگاه شما دوباره برنامه ریزی می شود و در نتیجه واقعیت های جدید زندگی آنگونه که شما دوست دارید شکل خواهد گرفت. ویکاری ادعا کرد که این یک شکل بیضرر از تبلیغات است اما پس از انتشار روش تبلیغ او، مردم به شدت آزرده خاطر شدند و از این حربه ناخودآگاه ترسیدند. آیا می دانید ضمیر ناخودآگاه یک دیوار دفاعی ناهشیار (character defence) دارد که باعث می شود تلقینات ساده روی آن اثری نداشته باشند؟ بهتر است که با صدای متعادل به فایلهای سابلیمینال مسیج (پیام های پنهان – هیپنوتراپی پنهان) گوش دهید، مقدار صدایی که به شما احساس راحتی بدهد نه خیلی بلند و نه خیلی کم.

به دلیل غیر مردمی بودن اقداماتشان خیلی زود تعطیل شدند. به همین دلیل سایت های خیلی زیادی را دنبال فایل های سابلیمینال گشتم. آیا می دانید بدون عبور از این دیوار دفاعی امکان تاثیر گذاری روی ضمیر ناخوداگاه وجود ندارد و به همین دلیل تلقینات ساده و جملات تاکیدی چه در خود هیپنوتیزم ، چه در سابلیمینال تاثیر چندانی در ناهشیار ندارد؟ دوره سابلیمینال ثروت دکتر بهشتیان به صورت اختصاصی و برای عبور از دیوار دفاعی ناهشیار در 16 فایل و بر اساس نتایج سالها پژوهش ایشان آماده شده است تا بتوان از دیوار دفاعی ناهشیار عبور کرد.

تمامی دوره های این سایت اختصاصا توسط دکتر بهشتیان و بر اساس پژوهش های ایشان تهیه شده است. نکته 3: همزمان با استفاده از فایل سابلیمینال این سایت به هیچ عنوان از فایل سابلیمینال دیگری استفاده نکنید. 13- چرا سابلیمینال ثروت این سایت با سایت ها و پیج های دیگر متفاوت است؟

سابلیمینال پیام زیر آستانه حسی (زیر آستانه شنوایی) است و شما پیام های سابلیمینال را نمی شنوید و فقط صدای موسیقی را می شنوید. محرکهای زیرآستانهای (در انگلیسی Subliminal stimuli) در تقابل با محرکهای فراآستانهای به هرگونه محرک حسی که پایینتر از آستانهٔ مطلق فردی برای ادراک آگاهانه باشد اطلاق میگردد. 7- پیام های سابلیمینال برای چه مشکلاتی قابل استفاده هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید