سابلیمینال چیست و آیا واقعیت دارد؟

شما که ظاهرا خودتان دکتر هستید، چرا فکر میکنید احتمال دارد این سابها کار کند؟ گروه دیگری از افراد از این امکانات به عنوان یک روش درمانی استفاده می کنند و از این طریق سعی در ایجاد باورهای مثبت در ذهن انسان دارند. یکی از کابردهای سابلیمینال که اکثر افراد به دنبال ان هستند سابلیمینال جذب پول و سابلمیینال ثروت است.

در بنگاههای معاملاتی مسکن و ماشین، افراد از صبح تا شب فقط نشستهاند و حرف میزنند و شاید سنگینترین چیزی که بلند کنند خودکار و دفترشان باشد. 18. درآمد من به صورت خودکار بیشتر و بیشتر میشود. سابلیمینال جذب ثروت و افزایش درآمد (جامع) ✅سابلیمینال جذب ثروت و افزایش درآمد✅ ذهنتان را برای جذب پول نجومی برنامه ریزی کنید! اهداف دوره سابلیمینال ثروت چیست؟ 30. ثروت و پول از هر نظر مثبت است.

اگر میخواهید در زندگی موفق باشید و در شادی و آرامش و ثروت زندگی کنید، حتماً باید بپذیرید و باور کنید که ما انسانها راهی جز اصلاح کردن باورهای اشتباه در زندگیمان نداریم. اگر می ترسید عاشق پول باشید، چطور می خواهید آن رادر زندگی تان پدیدار کنید؟ برای مثال اگر در کودکی و در خیابان شخصی را با پراهن قرمز دیده باشید؛ ممکن است هرگز چهره یا هیچ یک از مشخصات آن فرد را به یاد نیاورید.

8. پول بخش جداییناپذیری از زندگی من است و هرگز از من دور نمیشود. از آنجایی که شما از نوع پیام هایی که به ضمیر ناخودآگاه شما ارسال می شود آگاهی ندارید و متوجه نوع پیام هایی که در پیام های سابلیمینال هست نمی شوید. همه اینها با گوش دادن به سابلیمینال مسیج به راحتی صورت میگیرد.

9. از آنجا که پول دائماً به زندگی من وارد میشود، می توانم به راحتی هزینه های خود را بپردازم. 6. من یک آهنربای پول هستم و همیشه آن را به سمت خود جذب میکنم. 12. من بر پولدار شدن متمرکز هستم. 3. هر فعالیتی که انجام دهم، برایم پول به ارمغان میآورد و همیشه پولدار هستم.

دیدگاهتان را بنویسید