سابلیمینال چیست و آیا واقعیت دارد؟

3- عبارتهای تاکیدی پنهان چه چیزی هستند و چگونه کار می کنند؟ چه شخصی مسول حفظ و نگهداری و مدیریت عملکرد این سیستمهاست ؟ این موزیک از نظر نوع ساختار و فرکانس، بگونهای انتخاب شده است که باعث بهبود کیفیت خواب و افزایش آرامش میشود. بر اساس قانون جذب کائنات، اهداف و خواسته هایی را که انتخاب می کنید باید واقعی و بزرگ باشند. با توجه به قانون اینرسی هر جسمی در هر راستایی که در حرکت ( یا ساکن) باشد تمایل به ماندن در همان وضعیت را دارد. 6. سپاسگزار بودن من را از احساس پوچی به سمت ظهور ثروت در تمام جوانب زندگیام حرکت میدهد.

پول، مانند انرژی است و درست مثل انرژی، باید در حرکت و جریان باشد. 10. ثروتی از خلاقیت درون من جریان دارد. • من بسیار خلاق هستم. • من همیشه در مکان مناسب در زمان مناسب هستم. 32. عوامل خارجی بر موفقیت من تأثیر نمی گذارد. به همین خاطر است که عبارات تاکیدی با هیچ مقاومتی از طرف ضمیر خودآگاه روبه رو نمی شوند و مستقیما ضمیر ناخودآگاه وارد می شوند. آیا به این نتیجه رسیده اید که رژیم غذایی برای شما کار نمی کند؟

ممکن است برای چند دقیقه یا حتی چند روز حین تکرار کلمات تاکیدی مثبت، احساس بسیار خوبی داشته باشید اما آیا میدانستید که ذهن و ضمیر خودآگاه شما (ذهن منطقی و استدلال گرا) به مقابله با این کلمات تاکیدی مثبت میپردازد و آنها را نمیپذیرد؟ ذهن انسان نقش مهمی در کنترل رفتارش دارد و طبق تحقیقات صورت گرفته از لحاظ پیچیدگی و قدرت این بخش از بدن بسیار قوی و پیچیده است. 1. من دارای ثروتی از خلاقیت هستم. 6. همیشه یقین دارم که مسیری که در آن هستم بهترین مسیر برای من است. در اینجا یادمان می ماند که ما همیشه یک معبود بیشتر نداریم و برای هر درخواستی فقط از خدای واحد استعانت می خواهیم.

ببینید اون چیزی که اهمیت داره مداومت هست که مثلا یک ماه از این فایلها استفاده کنید. این مطالعه جدید شواهد جامعی ارائه می دهد که ما آنچه را که به آن اگهی نداریم را میتوانیم درک کنیم. در حوزه توانایی درک خودآگاه قرار ندارد و تنها ناخودآگاه می تواند این صدا ها و تلقینات رو درک کند.

۹- آیا باید با صدای بلند به این فایلها گوش کنم یا صدای کم؟ این در حالی است که گروه کنترلی نسبت به گروه آزمایش احساس تشنگی کمتری می کردند. زیرا در آن بیشتر از فقر و نداری صحبت میشود و به تصویر کشیده است. 4. تمامی احساسات پوچ و محدود کننده را از خودم دور کردهام و بسار خوشحالم که با ثروت و لذت تبرک شدهام. 5. من با فکری باز پذیرای تمامی خوبیها و ثروت درون جهان هستم.

دیدگاهتان را بنویسید