سابلیمینال چیست ؟

6. من تمام مقاومت نسبت به کامیابی را رها میکنم و اجازه میدهم به صورت طبیعی به سمت من بیاید. 5. من به تمام چیزهای خوب اجازه میدهم که به زندگی من بیایند و من از آنها لذت میبرم. 13. تحسینها هدیۀ کامیابی هستند و من آنها را میپذیرم! سابلیمینال ها فایل های صوتی (mp3) هستند که تنها کاری که لازم است انجام دهید باید آنها را گوش دهید. 9. من بهترین و کامیابترین افراد را به سوی خویش جذب میکنم.

9. من از فقر به سوی کامیابی میروم و وضعیت مالیام این تغییر را انعکاس میدهد. همه نوع کامیابی به سوی من سرازیر میشود. در سال 1990، گروه متهم شد که پیامهای معکوس را در یکی از اهنگهای خود قرار داده است و گفته میشود که این پیامها باعث خودکشی دو نوجوان پسر شدهاند.

17. من مستحق خوبیها هستم که شامل کامیابی هم میشود. 6. من کامیاب بودم، هستم و همیشه خواهم بود. من به جریان بیپایان کامیابی متصل شدهام که از طُرُق مختلف به سمت من میآید. 12. همه نوع کامیابی به سمت من میآید! 15. من هر روز کامیابی مالیِ بیشتری به دست میآورم. 7. من هر روز از همه جهت کامیابتر میشوم.

13. هر روز کامیابی مالی بیشتری کسب میکنم. حداقل از الآن تا زمانی که به استقلال مالی نرسیدهاید آن را خاموشکنید. 14. من عاشق کامیابی هستم و به طور طبیعی آن را جذب میکنم. 17. من سزاوار پولدار شدن هستم. 1. من به روح معنوی کامیابی اعتماد دارم و با اعتماد به نفس بالا میدانم برایم چیزهای زیادی فراهم میکند.

9. من ایمان دارم و ثروت نامحدود من تجلی مییابد. 4. از اینکه ثروتمند هستم احساس بسیار خوبی دارم. 14. به هر کجا که میروم کامیابی به دست میآورم و میدانم که مستحق آن هستم. 18. درآمد من دائماً افزایش مییابد و هر جا که میروم کامیاب میشوم. با این حال، FCC همچنان ادعا میکرد که هر نوع پیام سابلیمینالی که غیرقانونی در حال پخش است با مجوز پخش ندارد. برای ساخت پیام سابلیمینال دیداری ، میتونین از نرم افزار سابلیمینال بلستر استفاده کنین.

دیدگاهتان را بنویسید