سابلیمینال چیست ؟

اگر شما تازه کار هستید، بهتر است یک شب در میان این کار را انجام دهید. دستمزدی که میگیرید ارزش کار شما را نشان میدهد و تجلی اعتبار شما است. وقتی به این باور برسید که شما و کاری که انجام میدهید، ارزش زیادی دارد، همان اعتبار و ارزشی که از دیگران انتظار دارید، جذب میکنید. پول، به همان راحتی که از دستتان خارج میشود، میتواند به سمت شما جریان پیدا کند.

اجازه دهید که پول، جریان داشته باشد. جذب پول، نوعی تجلی اعتبار و اراده شما است. هر چقدر خودتان را ارزشمند بدانید و اعتبار و قابلیتهای خود را افزایش دهید، پول بیشتری به دست میآورید. صحبت از این نیست که خودتان را از لذتهای کوچک و بزرگ زندگی محروم کنید.

اگر خودتان را یک جذبکنندهی قهار پول تصور کنید، پول بیشتری به دست میآورید و در واقع، پول به سمت شما جذب میشود. برای سایه دادن از رنگ کرم مات زیر خط ابرو و روی پلک چشم استفاده کنید و توجه کنید که هر دو سایه براق و روشن بودن خود را حفظ کنند. در مورد پول فکر کنید، نه در مورد پولی که ندارید بلکه در مورد پولی فکر کنید که با تدبیر، قرار است به دست آورید.

افراد ثروتمند پس از گذر زمان می خواهند رضایت و نتیجه و خوشبختی داشته باشند، اما افراد فقیر فقط لذت و رضایت زودرس را می خواهند و در واقع لذت کوتاه مدت و سختی طولانی مدت به دست می آورند. مطمئنا تلاش کردن و به دست آوردن پول بیشتر، کار راحتی نیست و زحمت دارد. بلکه هدف واقعی این است که با کسانی دوست شوید و روابط جدیدی برقرار کنید که مقداری پول دارند یا نحوه خرج کردن صحیح پول را بلدند.

درود بر شما دوست عزیز، تفاوتی نداره هر طور راحت هستید گوش کنید. پیشنهاد ما این است که کتاب های موفقیت بخوانید و پادکستهایی گوش دهید که موضوع آنهاجذب پول و ثروت و قانون جذب است. اگر کار خود را به درستی انجام داده باشید، مطمئنا با پیشنهاد شما موافقت میشود. ارزش و توانایی خود را بالا ببرید، خدمات بیشتری برای عرضه کردن داشته باشید تا پول به سمت شما جریان پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید