سابلیمینال چیست ؟

مثلا هر زمان که فکر میکنید نمیتوانید آنقدر موفق باشید که به پول زیاد دست پیدا کنید، سریعا به این فکر کنید که هر کسی توانایی این را دارد که موفق شود و از این راه، به ثروت فراوان برسد. وقتی به روشی زندگی کنید که همتراز و هماهنگ با ارزشهای شما باشد، از خرج کردن پول، بیشتر لذت میبرید و رابطه مثبتتر و بهتری با پول برقرار میکنید.

مطمئنا از پاسخهایی که برای این سوال به ذهنتان میرسد، شگفت زده میشوید. قدرت پنهان ذهن خود را برای رسیدن به اهداف باز کنید! یک قدم موثر دیگر برای جذب پول و ثروت، این است که پول خود را در چیزهایی صرف کنید که واقعا برایتان اهمیت دارند. فقط یک نکته ای رو دوست دارم به خوانندگان بگم، جون به جز این موارد گاهی برای موارد عجیبی به ما تماس می گیرن و سوال می کنند. در واقع موفقیت مالی، دروازهای رو به سایر موفقیتهای زندگی است. مثلا بنویسید که من دوستان واقعی زیادی دارم که شرایط زندگی من تاثیری در دوستی آنها ندارد.

نفوذ کلام من بالاست. ،آن وقت که من عوض شدم کم کم دیگران هم نگاهشان به من عوض خواهد شد. بعد از این آزمایش سر و صدای زیادی به پا شد و مردم اعتراضات زیادی کردند. گاهی اوقات ممکن است از آنچه که بعد از جذب ثروت در انتظارتان است، احساس ترس کنید. درود بر شما دوست عزیز، از کجا مطمئنید این افرادی که پیام دادن و گفتن برامون اثر بخش بوده واقعی هستند؟ انرژی درونی شما باید همواره برای جذب پول و ثروت اشتیاق داشته باشد.

برای اینکه تمرکز بیشتری بر آیندهی مرفه خود داشته باشید از این روشها استفاده کنید. دو گروه از زنان دارای اضافه وزن در یک دوره ی کاهش وزن شرکت کردند. محرکهای زیراستانهای را به دو شکل دیداریو شنیداری طبقهبندی میکنند. این ثروت می تواند منبع خوی برای انجام اموری باشد که سال ها آرزویش را داشتید.

برای اینکه در زندگی مادی و معنوی خود موفق باشید، به پول نیاز دارید. وقتی در تلاش برای جذب ثروت هستید، منتقد درونیتان، به شما القا میکند که نمیتوانید موفق شوید. • برای من، ثروت، پول و فراوانی زیاد است. پول به سمت کسانی جذب میشوند که برنامهریزی دارند و به آن برنامه، پایبند هستند. اگرچه این کتاب در آن زمان بسیار پیشگامانه بود، اما برخی از ادعاهای این کتاب، توطئهمحور و نظری هستند. در طرف دیگر این مبحث این صحبت به میان می آید که ما چگونه قادر به انطباق خود با سبک های مختلف در زمان ها و موقعیت های مختلف و کار با افراد متفاوت می شویم؟

دیدگاهتان را بنویسید