سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست

زنان گروه اول که پیشنهادات Subliminal message را دریافت کردند، نسبت به گروه دوم کاهش وزن بیشتری نشان دادند، و این در حالی بود که تفاوت میان دو گروه، رفته رفته در طول دوره بیشتر نیز میشد. سابلیمینال جدید ترین علم روانشانسی است که مانند هیپنوتیزم قدیمی عمل می کند اما با تفاوت اینکه سابلیمینال وقت و هزینه شما را نمی گیرد ،سابلیمینال شما را به خلسه نمی برد.

اگر می خواهید که دیگران شما را جذاب و و دوستداشتنی ببینند. در واقع، این تولیدات برای گروهی ساخته شده است که می خواهند ناخودآگاه خود یا دیگران را از طریق برنامه ریزی مجدد تغییر شکل دهند. مجموعه نورون مغزی بزرگ ترین سایت در این زمینه با قدرت به کار خود ادامه می دهد.

این مجموعه از آلبوم های سابلیمینال در ضمینه بهبود روابط عاشقانه به شما کمک می کند مهارت های جدید در خود به صورت طبیعی به وجود آوردید. مردان به طور طبیعی جذب انرژی تابشی من می شوند. اطرافیان می توانند از آن استفاده کنند. گیرنده های ناخودآگاه افراد دیگر منفی بودن و عدم عشق شما را انتخاب می کنند و به ذهن آگاهانه خود می گویند که از شما دور شوند.

مردان همیشه به من توجه می کنند. به همین سادگی. انسان مانند رادیو است ، همیشه انتقال و دریافت می کند. اشتباهی که در این مورد رخ می دهد اینست که تصویر سازی ذهنی را با تجربیات گذشته ترکیب کنیم. این ویدئو حاوی پیام های پنهان قدرتمندی است که شما را برای احساس و جذب عشق مورد نظر خود برنامه ریزی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید