سابلیمینال پاکسازی و زیبایی پوست

موسساتی که بهراحتی با اسم توسعه فردی، هر نوع مشاورهای را از موفقیت، کوچینگ، درمان افسردگی، لاغری و حتی مداخله در مشکلات جنسی و خیانت زوجین پوشش میدهند. این موسسات علاوهبر برگزاری دورهها و ارائه پکیجها، مشاورههای خصوصی نیز به افراد میدهند. هزینه حق عضویت این افراد در انجمن بینالمللی ۱۰۰ یورو است.

حق عضویت سالانه این افراد ۲۵۰ یورو برای انجمنهای بینالمللی است. برای مشاهده فایل های سابلیمینال جذب عشق روی عکس زیر کلیک کنید. چرا تاثیر روی ضمیر ناخودآگاه بسیار مهم است؟ علاوه بر این، باورهای سطحی (ذهن آگاه) رو با باورهای عمیق (ذهن ناخودآگاه) همسو میکنه. 3- هر چقدر که بیشتر بر روی مسائلی تمرکز کنید آن ها به مراتب قوی تر می شوند.

سابلیمینالها درواقع سیگنالهایی هستند که روی ضمیر ناخودآگاه تأثیر میگذارند و طبق یک تعریف کلی میتوان آنها را یک «اثر تلقین کننده» بر روی این بخش از ذهن دانست. رفتار ناخودآگاه ما همیشه غالب بر روی سیستم خلبان خودکار است. مردان خوش تیپ همیشه مدام جذب من می شوند. خیلی افراد نمیتونن اما، در عین حال این تجربههای عجیب شما رو افراد زیادی تو ارتباط مستقیم با من داشتن.

وجود من سرشار از انرژی عشق و محبت است. نکته قابلتوجه دیگر همین قدرت برآمده از ثروت این گرایشهاست. ویژگی دیگر این است که سابلیمینال ها اغلب به صورت پیام های صوتی-تصویری ضعیف یا سریع ارائه می شوند که درک آنها را سخت می کند. به مدت ۴۰ روز، هر روز ۱۰۰ بار باورهای درست و جملات تاکیدی جذب پول و ثروت را برای خودتان تکرار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید