سابلیمینال مسیج جذب ثروت و موفقیت

در هر قدم، فرصتی فوق العاده برای من ظاهر میشود. ولی اگر از بین هزاران پرواز موفق، یک پرواز سقوط کند یا با مشکل روبرو شود، همان یک پرواز در رسانههای جهان مطرح میشود و تا چند روز این موضوع نقل محافل میشود. 16. جهان تمام نیازهای من برای خواستههایم را فراهم میکند.

اگر کسی تمام پولی که نیاز دارد را داشته باشد، آنوقت به طور حتم نسبت به پول احساس خوبی خواهد داشت. 12. تمامی فرصتهایی که در سر راه من قرار دارد را میبینم. تمامی فرصتهایی که در سر راه من قرار دارد را میبینم. ثروت درون من جریان دارد. ثروتی از خلاقیت درون من جریان دارد.

با فکری باز پذیرای تمامی خوبیها و ثروت درون جهان هستم. جهان عالی است و هیچ محدودیتی وجود ندارد. من از میان موانع و مشکلات میبینم که ثروت از آن من است. قانون جذب عشق میگوید خوشحال باشید از چیزهایی که دارید و فراموش کنید چیزهایی را که میخواهید، یکبار در لحظه شما میتوانید شاد و خرم باشید.

افراد سختکوش و با استعداد را جذب میکنم. سابلیمینال مسیج، بهترین و ساده ترین روش بارگزاری ضمیر ناخوداگاه و ایجاد الگوهای ذهنی قدرتمند برای کسب اعتماد به نفس همراه با احساس ارزشمندی است! اتفاقات خوبی قرار است به سمت من بیایند که من هرگز تصور یا تجربهشان نکردهام. 14. اتفاقات خوبی قرار است به سمت من بیایند که من هرگز تصور یا تجربهشان نکردهام. 18. زندگی بامزه، آسان و مملو از ثروت است.

زندگی بامزه، آسان و مملو از ثروت است. برای نتیجه گیری بیشتر هنگام تغییر ذهن ناخودآگاه، بهتر است رفتار و فعالیتهای روزمره شما با آن موضوع مرتبط باشد. سورین پوجوگا، یکی از اعضای آزمایشگاه والنتین دراگو، برای تعیین شالوده عصبی تصاویر سابلیمینال و این که چگونه این فعالیت مغزی رفتار ما را تغییر میدهد، شروع به کار کرد. با این حال، برای اثربخشی بیشتر، بهتر است به چند نکته دقت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید