سابلیمینال لاغری سریع (کاهش وزن با قدرت ذهن) – کتابخانه موفقیت

همین امر سبب می شود تا ناخودآگاه با برنامه ریزی جدید باعث لاغری ما شود. ناخودآگاه شما دوباره برنامهریزی می شود و در نتیجه واقعیتهای جدید زندگی آنگونه که شما دوست دارید شکل خواهد گرفت. در این خصوص تحقیقات روانشناسی مغز و اعصاب وجود دارد که از این نتیجه گیری ها حمایت می کند.

کاری که این سابلیمینال انجام می دهد برنامه ریزی ناخودآگاه بر روی ایجاد سیستم نورونی جدی در مغز می باشد. مثل ماشین یا حتی کتابخانه (دقت کنید که افراد محیط بر روی شما انرژی منفی نگذارند) برای گرفتن الهامات مثبت به آرامی شروع کنید به کشیدن نفس عمیق و تصویر ذهنی خودتان را بر روی پول و ثروت متمرکز کنید.

در این سابلیمینال تأکیدات بسیار قدرتمندی پنهان شده است و مستقیماً به قسمتی که شرایط و محیط هایی که در ضمیرناخودآگاه شما به عنوان عوامل استرس زا و اضطراب آور ذخیره شده اند نفوذ می کنند. سابلیمینال (پیام های پنهان) باید به این نکته توجه داشت که تکرار آنسبب کسب نتیجه بهتر از این فایل میشود.

باید در مدار صحیح کسب ثروت کائنات قرار گیرید تا همه چیز به سادگی اتفاق بیفتد. فایل های سابلمیینال در سایت باعث میشه موانع ناخودآگاه ذهنی برای کسب پول و ثروت در ذهن شما حل بشه. با کسب ثروت زندگی شیرین تری را تجربه می کنید که تحقق خواسته ها و آرزوها در آن میسر می شود. همچنین با توجه به کاهش نسبت و میزان تنفس در مدت مراقبه، غلظت اسید لاکتیک خون نیز سریعا کاهش نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید