سابلیمینال قوی ثروت با میلیونر پیشتاز

نکته: اگر نمره تان بالای ۴۰ باشد و در آزادی مالی نباشید، پس در توهُم این هستید که ذهنیت ثروتمند دارید. اگر جمع نمرات بین ۴۰ تا ۵۰ است، این افراد جزء گروهی هستند که در زندگی به آزادی مالی می رسند و ثروتمند می شوند. علاوه بر تمرین چهل روزه ایجاد ذهنیت ثروتمند و نوشتن نشانه ها و حرف هایی که در اثر تغییر باورها پیش می آید، هر روز به نوشتن خواسته هایتان نیز بپردازید. اگر می خواهید ذهنیت ثروتمند داشته باشید، ابتدا باید باورهای محدودکننده خود (ذهنیت فقر ساز) را شناسایی کنید و سپس ذهنیت ثروت ساز خود را با کمک تمرین ها و مراقبت ها جایگزین آن کنید.

هر آنچه که در زندگی به آن باور داشته باشید، این سیستم و کائنات دست به دست هم می دهند تا آن را در زندگی شما جاری سازند. مثالاً هر روز ۱۰۰ بار بگویید من عاشق ثروتم و ثروت عاشق من است. در فرهنگ اروپایی و آمریکایی عدد تغییر و رشد ۲۱ روز است ولی در کتب آسمانی مثل قرآن، انجیل و تورات، این عدد ۴۰ روز می باشد.

نو پوشیدید؛ همش مراقبید که کثیف نشود ولی ظاهراً تمام مردم شهر حقوق گرفتن که آن روز لباس شمارا کثیف کنند. ولی این افراد، آدم های مضر برای خودشان هستند و با بقیه کاری ندارند. کسی که به این باور برسد که خزانه ثروت خداوند محدودیت ندارد و اگر نیتش خدمت رسانی باشد و کار درست را درست انجام دهد، به این خزانه نامحدود وصل می شود و هیچ نگرانی از این بابت با رقیبش ندارد. خداوند به هر دو رستوران به اندازه کافی مشتری می رساند ولی چرا کنار فروشگاه ما یک فروشگاه دیگر می زنند، فروش ما نصف می شود؟

شنونده ظاهرا به یک موسیقی آرامبخش گوش می دهد ولی در واقع در پشت پرده، پیام های سابلیمینال در حال پخش هستند ولی چون زیر آستانه شنوایی فرد قرار دارند قابل شنیدن نیستند. تا ذهن خودآگاه شما نتواند آن را دریافت کند و آن پیام سابلیمینال مستقیما وارد ذهن ناخودآگاه شما بشود.

دیدگاهتان را بنویسید