سابلیمینال جذب عشق رویایی + خودهیپنوتیزم ( ویژه آقایان )

هزاران نفر در این چند ساله گزارش دادهاند که چگونه با استفاده از تمرینات و آموزشهای سمینار منحصر به فرد « چگونه مغناطیس پول و ثروت شویم» به موفقیت در کسب و کار و استقلال مالی رسیدهاند. از آنجایی که حواس ناخودآگاه، چند برابر قویتر از حواس معمول ما هستند، ناخودآگاه بخوبی این تلقینات را دریافت کرده و تاثیرات لازم را می پذیرد. باورهای منفی را از بین ببریم . 4-جاسازی: جایگذاری هم گفته میشود.یعنی باورهای مثبت و سازنده را به ذهن و ضمیر ناخود آگاه تلقین کنیم تا ثبت و نهادینه شود. یکی از راه های مهم برای رسیدن به خواسته و اهدافتان رضایتمندی و راضی بودن از شرایط الانتان است.

ناخودآگاه کار خود را که راه رفتن است را میخواهد انجام دهد ولی خودآگاه با دخالتش کار را خراب میکند. به این علت که مقاومت ها و ناباوری های ذهن خودآگاه را دور زده و مستقیما به ناخودآگاه برسند. به هیچ عنوان افراد عادی نباید از هر سابلیمینالی استفاده کنند.

برای اینکه این فرکانس عمل کنه ؛ این فرکانس رو مثل یک آهنگ عادی ندونید . این روانشناس با این مقدمه میافزاید: «از نظر علم روانشناسی، ادعای تغییر در ژنتیک تنها دروغپردازی و گول زدن انسانهاست. به گفته انیشتین، انسان تنها از ۱۰ درصد توانایی مغز خود به صورت آگاهانه استفاده میکند؛ با کمک پیانهای سابلیمینال میتوانید از ۹۰ درصد توانایی دیگر مغز خود به صورت ناخودآگاه استفاده کنید.

حداقل سعی کنید یک ساعت در شبانه روز به فایل مورد نظر گوش کنید. خیر. فقط افرادی که به آن مشکل دچار هستند میتوانند از فایل مربوطه استفاده کنند. فایل های صوتی سابلیمینال از فایل های خودهیپنوتیزم هستند که از تلقینات پنهان و زیر آستانه شنوایی ذهن خوداگاه تشکیل شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید