سابلیمینال تقویت هوش و آی کیو

مهمترین باوری که باید در خود ایجاد کنید این است که فقط یک خدا در عالم وجود دارد و همهچیز – ازجمله همه پولهای دنیا – از آن اوست. یعنی خواهید توانست باورهای خود را عوض کنید و نگرشهای صحیحی نسبت به پول و فراوانی در خود ایجاد کنید. باور قدرتمند بعدی که باید در وجود خود ایجاد و تقویت کنید این است که پول و ثروت بینهایت وجود دارد و هرروز پولهای دنیا در حال بیشتر شدن هستند. این در حالیست که پژوهشهای علمی متعاقب، از سنجش بیشتر این ادعاهای بازاریابی، در غیاب یک اثر دارونمایی صِرف، برای رسیدن به نتایجی درخور اعتماد، ناتوان بودهاند.

هر چه سریالها بیشتر فقر، طلاق، دزدی، جنایت، خیانت، مشکلات اجتماعی و مسائل منفی را نمایش دهند، مخاطب بیشتری جلب میکنند. پس بههیچعنوان، دقایق و ساعات ارزشمند زندگی خود را به سازندگان سریالها و فیلمها تقدیم نکنید. سریالها باورهای شما را برای فقر و نداری و ناامیدی برنامهریزی میکنند. شما خواهید توانست ضمیر ناخودآگاه خود را خودتان برنامهریزی کنید.

پیامهای سابلیمینال القائات پنهان را به وسیله موسیقی وارد ضمیر ناخودآگاه شما میکنند. 7- آیا برای گوش دادن به فایل های هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم پنهان استفاده از هدفون ضروری است؟ ۳- هنگام گوش دادن به فایل های سابلیمینال (هیپنوتراپی پنهان) چه چیزی را باید بشنوم؟ فایل عبارتهای تاکیدی پنهان شامل موزیک های آرامش بخش و بعضاً صدای طبیعت است .

قبل از آن باید بدانیم که ساختار واقعی ذهن ناخودآگاه چگونه است و پیام های سابلیمینال چگونه بر روی آن اثر می گذارند. و در آخر یکی از مهم ترین دلایلی که اینجا فرصت نشد بازش کنم عبارت ها و پیام های بی اثر یا غیر کلیدی هست! نمی دونم الان بهتر شدنم به خاطر سابلیمینال بوده یا تمریناتی که در دوره پانیک انجام میدم اما هر چی هست برای خودم مهم اینه که خیلی بهترم.

اگر چه ادعاهای کی بسیار شناخته شدههستند، ولی هیچ مدرک مستقلی در پشتیبانی ادعای تأثیر چنین استفادههایی یا حتیوجود داشتن آنها موجود نیست. یعنی اگر شما هنگام نماز اول وقت (مثلاً ظهر یا مغرب یا هنگام اذان صبح)، به هر کار دنیوی مشغول باشید، آن کار برای شما برکتی نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید