دکتر لوید اچ

در حالت دوم، فرکانسهای اصلی که در قالب نتهای مخصوص هستند در زیر صداهایی مثل صدای طبیعت پنهان شده و شما هیچ صدای ریز و نامفهومی نمیشنوید! منتها تلقیناتی که توسط پیام های پنهان منتقل شوند میزان تاثیرگذاری آن ، قدرتش و سرعت انجام تغییرات القا شده ، خیلی بیشتر از تلقیناتی هست که در حالت عادی توسط خودمان و یا دیگران به ما می شود.

16. من در مسیرم، همواره ثروت دریافت میکنم. 8. ثروت را بری خودم و دیگران تصور میکنم. 7. من منبع ثروت خودم هستم. 4. تمامی احساسات پوچ و محدود کننده را از خودم دور کردهام و بسار خوشحالم که با ثروت و لذت تبرک شدهام. 2. زندگی من با ثروتی فراوان پر شده است.

5. مانند یک آهنربای بزرگ تمامی خواستههایم را به شکل ثروتی عظیم به سمت خود جذب میکنم. 16. من شخص سپاسگزاری هستم که ثروت کائنات را به سوی خود جذب میکنم. 2. من ذهنیت ثروت پذیری را تایید میکنم. 9. احتمالات برای من بیپایان هستند. 10. من به تواناییهای همیشه در حال رشدم برای ایجاد ثروت ایمان دارم.

6. سپاسگزار بودن من را از احساس پوچی به سمت ظهور ثروت در تمام جوانب زندگیام حرکت میدهد. اگر به زمین افتادید، دوباره بلند شوید، فقرا با اولین مشکل و سردرد، دیگر حرکت نمی کنند، شما اینگونه نباشید. برای مثال اگر احساس نیاز به یک پیام سابلیمینال وجود نداشته باشد یا هدفی برای این تبلیغات نباشد آنگاه نتیجه کار چندان موثر نخواهد بود. اگر می شد پس چرا مردم متحمل عمل های سخت و پرهزینه می شوند تا قدشان را افزایش دهند یا عمل زیبایی بینی انجام می دهند؟ به همین علت، سابلیمینال ها برای افرادی که قصد دارند تغییراتی را در رفتارها، جهان بینی و به طور کل سبک زندگیشان ایجاد کنند یک عامل مؤثر و رو به جلو است.

10. من تمام چیزهایی که برای رسیدن به هدفم لازم دارم را دارا هستم. برای بررسی تأثیر محرک های زیر آستانه، محققان غالباً شرکت کنندگان را در معرض محرک های بینایی قرار می دهند تا تاثیر آن ها را در افراد بررسی کنند. اینها مواردی است که ما در فایل خود هیپنوتیزمی هدف قرار می دیم.

دیدگاهتان را بنویسید