دانلود سابلیمینال جذب ثروت آپدیت 2022 – تیم تحقیقاتی بازتاب باور

حتی فرکانس مد نظر هم ندارند و صرفا موسیقی هستند. 1- شما با فکر کردن به هر چیزی می توانید آن را به سمت خود جذب کنید، حتی اگر آن ها را نخواهید. افکار شما همان کلماتی هستند که در ذهنتان میشنوید و بلند بر زبان میآورید. وقتی صبح از رختخواب بلند میشوید، قبل از انجام چنین عملی، فکر بلند شدن از رختخواب را داشتهاید.

یک فضاپیما بدون سوخت وسیلهی نقلیهای خاموش و بیحرکت است که کاری از آن برنمیآید، زیرا سوخت همان قدرتی است که فضاپیما را بلند میکند. تصور کنید افکار و گفتارتان بهمثابه یک فضاپیماست، و احساساتتان مانند سوخت است. شما با افکار و احساساتتان زندگی خود را رقم میزنید. مهم نیست که این پیام صوتی یا پیام متنی پنهان باشد این پیام ها همچنان بر ما تاثیر می گذارند و با عث میشود چگونگی عملکردمان از جهانی که در آن زندگی میکنیم تغییر کند.

وقتی احساس میکنید بد نیستید، معمولی هستید، یا درواقع اصلاً حس خاصی ندارید، آنوقت زندگیتان بد نخواهد بود، معمولی خواهد بود، یا اصلاً چندان خاص نخواهد بود! افکار و گفتار بدون احساسات هیچ قدرت و تأثیری در زندگیتان ندارند. شما این توانایی را دارد که با کمک قدرت ذهن، تغییری باورنکردنی در زندگی خود ایجاد کند. آنچه در زندگی میخواهید هرچه باشد، میخواهیدش چون دوستش دارید.

هر کس تنها آنچه دوست دارد را میخواهد؛ هیچکس آنچه دوست ندارد را نمیخواهد. هر چه بیاندیشید و احساس کنید، تمام آنچه برایتان رخ میدهد و در زندگی تجربه میکنید را رقم میزند. پنج تجربه مهم زندگی خود را بنویسید. به طور کلی چقدر طول می کشد تا یک سابلیمینال اثر کامل خود را بگذارد؟

بنابراین فایلهای صوتی سابلیمینال مسیج با غیر فعال کردن ضمیرخودآگاه مستقیما به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرده و مجددا ضمیر ناخودآگاه را برنامه ریزی می کند. فایل Subliminal message چگونه عمل می کند؟ همچنین خریدهای انجام شده قبل از ساعت ۱۳ در همان روز و بعد از ساعت ۱۳ در صبح روز بعد ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید