جهان فراوانی و جذب ثروت بی نهایت با سابلیمینال ترکیبی – ونیزان

سابلیمینال مسیج ( هیپنوتراپی پنهان) جذب عشق، ضمیر ناخودآگاهتان را برای جذب همسر مناسب تان برنامه ریزی کنید! اگه عشق، اگه عشق واقعی در میونه، عشق دیسیپلین و تعهد لازم داره. البته ناگفته نماند که همه مسیرها به پایگاه داده ذهن ناخودآگاه می توانند در هر سطحی تغییراتی ایجاد کنند. از آنجا که ذهن آگاه شما از پیشنهادات زیرزمینی نهفته در موسیقی آگاه نیست، نمی تواند موانعی در برابر آن ایجاد کند. همیشه باید احساس خوبی را در خود ایجاد کنید. کائنات همیشه به ارتعاشات و پیام های مغز شما پاسخ می دهند.

شاید از خود بپرسید من همیشه به باردار شدن فکر می کنم ولی تا به حال نتیجه ای نگرفتم. هر روز صبح گوش می کنم. این قانون دائما و در هر لحظه در حال کار کردن است. گروه آموزشی رضا کلاهی در این راه به شما کمک بسیاری میکند. افرادی که در زندگی تلاش میکنند تا سریعتر از حد تصور به اهداف مالی خود دست پیدا کنند مخاطبان اصلی این کتاب هستند.

آموزش مالی؟ نتایج این فایل به این گونه خواهد بود که باعث خواهد شد میل شما به خوردن غذای بیش از حد کم شود. با شناخت فایل های سابلیمینال و انطباق پیامهای همزمان در مغز روشی به نام سابلیمینال کشف شد که پیام ناخوداگاهی در یک پیام خوداگاهی مخفیانه وارد ذهن می شود تا نگهبان دروازه ضمیرناخودآگاه را فریب داده و وارد ناخوداگاه شود.

به هر چیزی که فکر کنید طبق قانون جذب، وارد زندگی شما می شود. پیام های سابلیمینال القائات پنهان مثبت را به وسیله موسیقی وارد ضمیر ناخودآگاه شما می کنند. شما بسیار سپاسگزار هستید که می خواهید اهداف خود را تحقق بخشید. من به او گفتم: «شما برای چیزهایی که ندارید کارهای بسیار زیادی انجام میدهید.

دیدگاهتان را بنویسید