جملات تاکیدی جذب پول و ثروت

خب احتمالا هرچهار نفر برای تبلیعات و برندسازی خودشون هزینه کردن. اما آیا صدها نفر دیگر نبودند که بیش از اونها هزینه کردن و نتیجه نگرفتند؟ موفقیت فوقالعاده اونها به خاطر چی بوده؟ حتی ممکن است به شما القا کند که لیاقت پولدار شدن و رفاه را ندارید. هیپنوتراپی و خود هیپنوتیزم پنهان چیست و چگونه عمل می کند؟ شما می توانید با تغییر طرز تفکرتان با استفاده از سابلیمینال جذب ثروت و فراوانی، به یک ثروتمند ذاتی تبدیل شوید. در همین راستا، سایت هایی راه اندازی شده اند تا بسته های پیام سابلیمینال سفارشی را به دلخواه شما تولید کند.

سابلیمینال یا برنامه ریزی ذهن پیام هایی را که با قواعد و منطق ما مطابقت ندارد می پذیرد و به ما می قبولاند به زبان ساده مغز و کردار ما را کنترل می کند. تربیت ضمیرناخودآگاه با سابلیمینال جذب ثروت ممکن است اگر نگاهی به اجتماع بیندازیم یکی از نقاط ضعف اشخاص این است که از غیرممکن حرف میزنند. اگر کمی و فقط کمی عباسمنش را بشناسید و حتی فقط یک ویدیو از او دیده باشید و یا یک فایل صوتی از او گوش کرده باشید بدون شک نام عباسمنش با عبارت باوردر ذهن شماعجین شده است.

او هم درباره موفقیت و رشد شخصی صحبت میکنه. در این مطلب درباره دو تحقیق جدید درباره کاربردهای پیام های سابلیمینال توضیح می دهم. همچنین دستورالعمل صوتی به همراه لینک دانلود فایل سابلیمینال قوی ثروت با میلیونر پیشتاز برای شما قرار داده شده است. این کار و دریافت اطلاعات توسط ضمیر ناخودآگاه و به وسیلهی پیامهای پنهان یا همان پیامهای سابلیمینال انجام میشود. هزینه و انجام تبلیغات فراوان؟

از ۵ تا ۱ بشمر و قبل از رسیدن به ۱ بلند شو و کار را انجام بده. یک کار مشخص باید انجام دهد. حالا این سرعت با سادگی هم باید همراه باشد. به اندازه دارن هاردی شناختهشده نیست اما کتاب قانون ۵ ثانیه او هم به زبانهای مختلفی ترجمه شده.

دارن هاردی و مل رابیز هم آموزشهای مختلفی را بر پایه قانون اصلی خود ارایه میدهند. و البته مل رابینز که تمام آموزشهایش براساس قانون ۵ ثانیه است. با همان قدرتی که فکر و احساس میکنید قانون جذب نیز به شما پاسخ میدهد. خلاصه اینکه عباسمنش همه چیز را با باورها میسنجد و آموزش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید