جذب فوری ثروت در 10 دقیقه و راههای جذاب پولدار شدن که نمی دانستید

بخش زیادی از قدرت ان ال پی بخاطر تغییرات ذهنی و ایجاد احساس مثبت و اطمینان بیشتر به خود، اتفاق میافتد. چه زمانی قرار است برای من اتفاق خوبی بیفتد؟ 18. من به خاطر رفاه و لذتی که پول در اختیارم قرار میدهد، شکرگزار هستم. حتی اگر ماشین را بهخوبی پارک میکنید، به خاطر آن به خودتان آفرین بگویید و همه موفقیتهای کوچک و بزرگ زندگیتان را هرروز بنویسید و آنها را مرور کنید. اگر هم با راز آشنا هستید، میتواند یک یادآوری از کارهای سادهای باشد که میتوانید انجام دهید تا یک زندگی خوب با همهی آنچه میخواهید، داشته باشید.

17. پول همیشه به طور آزاد در زندگی من جریان دارد و اضافه هم می آید. 15. پول به صورت آزاد و به وفور در زندگی من جریان مییابد. 9. تمام پول مورد نیازم به سمت من جریان مییابد. 7. پول خیلی راحت و بدون زحمت به سمت من میآید.

چرا ژاپنی ها بهد از چند دهه کار روی تغذیه خودشون تونستن کمی میانگین قد مردم کشورشون را افزایش بدن به جای اینکار خیلی ساده با یک فایل سابلمیینال قد مردمشون را افزایش می دادن. برای خریدن سابلیمینال اینترنت را زیر رو کردم هر سایتی بگید سر زدم تنها سایتی که مشخصه کی فایل ها را تولید کرده و اسم مشخصات داره سایت دکتر بهشتیان بود.

16. هر چه پول بیشتری داشته باشم، میتوانم پول بیشتری بدهم. اما به جز اینها چه کسانی جزو این یک درصد محسوب می شوند؟ آگاهی می تواند تحت تأثیر یک محرک سابلیمینال قرار گیرد بدون اینکه فرد متوجه شود. چرا که به فرد کمک می کند تا به فردی سرشار از امید و پابندگی تبدیل شود و در اوج سلامت جسمی و روحی قرار گرفته و پیروزی و کامیابی را در آغوش گیرد. اکنون من مستحق دریافت کامیابی هستم.

دیدگاهتان را بنویسید