جذب فوری ثروت در 10 دقیقه و راههای جذاب پولدار شدن که نمی دانستید

در این صورت، حتی اگر آن دوست اول 100 مقاله علمی و مدارک و شواهد برای شما بیاورد که این میوه تلخ و سمی است، شما باور نمیکنید و به خوردن و لذت بردن از این میوه ادامه میدهید. خصوصاً اگر این میوه را خودتان چندین و چند بار امتحان کرده باشید و از آن لذت برده باشید. منظور از دفع شر موش، کارهایی است که در زیر میآوریم.

تغییر دادن باورها، از کارگری کردن در معدن هم سختتر است! شاید یکی از رازهای مهمی که خیلیها نمیدانند این است که آنها دنبال تغییر باورها و ساختن باورهای جذب فوری ثروت میروند ولی درعینحال کارهایی میکنند که باورهای نوساخته آنها را باقدرت و شدت فراوان نابود میکنند. مثلا من چند ماه هر روز با خودم تکرار کنم چشم من آبی است و منتظر باشم چشمآبی شوم! هفتهها بعد من باز آن کشاورز را دیدم.

احساسی و باوری که درباره ثروت و پول دارید ، یک میدان انرژی مغناطیسی ایجاد می کند که شرایط و افراد مشابهی را به زندگی شما جذب می کند. بنابراین با گوش دادن به پیام های صوتی سابلیمینال و جمله های مثبت آنها، می توانید شادی و نشاط بیشتری را برای خود به ارمغان آورید و از این طریق، انرژی و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید. 14. دنیای من پر از ثروت و فراوانی است. چرا چرا من ناخودآگاه منعطف و تغییر پذیری دارم؟

برای همین است که خیلی از افراد فکر می کنند ما احساس خوبی داریم پس چرا به آن چیزی که میخواهیم نمیرسیم ؟ منابع بسیار دیگری هم مانند سایر حس های لامسه، کانالهای شهودی، افکار ذهن خودآگاه، امواج الکترومغناطیس و … وجود دارند که ذهن اطلاعات بسیاری از آن ها می گیرد. اما برعکس اگر از روز اول، دوست شما میگفت این میوه جدید را امتحان کن خیلی خوشمزه و عالی است و خواص بسیار زیادی برای بدن دارد، شما هم میخوردید و باورتان میشد که این میوه خوشمزه و مفید است. بعدازاینکه شما خودتان باور صحیح خود را در مورد این میوه ساختید، حال اگر آن دوست اول بیاید و به شما بگوید که این میوه تلخ و سمی است، شما بههیچعنوان حرف او را باور نمیکنید.

دیدگاهتان را بنویسید