ثروت و پول

2. پول به سادگی و بدون زحمت به زندگی من میآید. 7. پول خیلی راحت و بدون زحمت به سمت من میآید. پول از طُرُق غیر منتظره به سمت من جریان مییابد. 15. پول به صورت آزاد و به وفور در زندگی من جریان مییابد. طولی نکشید که قانونگذاران در واشنگتندیسی به همراه FCC به این شکل جدید از تبلیغات علاقهمند شدند.

8. پسانداز من همانند آهنربایی است که پول بیشتری به خود جذب میکند. 13. پول منبع خوبی برای من و دیگران است. 11. تمام پولها انرژی هستند و منتظر دستور من میباشند تا در زندگیام خوبی ایجاد کنند. همیشه یقین دارم که مسیری که در آن هستم بهترین مسیر برای من است. من ۱۶ سالمه ولی ۲ ساله که قدم اصلا رشد نکرده.

پس از آن فروش پاپکون ۵۷٫۵% و کوکاکولا ۱۸٫۱% رشد داشت! اجرا کنندگان این پروژه گزارش دادند که فروش آنها افزایش یافته است. اگر به دقت به فایل گوش دهید صدایی به جز موسیقی در حال پخش است ولی شما قادر به شنیدن آن نیستید و این عبارات حاوی پیام هایی هستند که فقط ضمیر ناخودآگاه می تواند آنها را تحلیل کنند. پیامهای سابلیمینال القائات پنهان را به وسیله موسیقی وارد ضمیر ناخودآگاه شما میکنند. آیا می توان در هنگام خواب به سابلیمینال گوش داد ؟ لطفا با حالتی آرام گوش کنید تا این دستورات که با صداهای طبیعت (آبشار) و به صورت زمزمه در کنار هم پنهان شده اند، بهتر بر ضمیر ناخودآگاه شما تأثیر بگذارند.

3. همیشه پول که به دست میآورم بیشتر از پولی است که خرج میکنم. 10. تمام پولی که به دست میآورم و خرج میکنم، برایم شادی به ارمغان میآورد. تلویزیون، جدای از برنامههایی مانند اخبار و سریالها که در زیر شرح خواهم داد، یک ضرر بزرگ دیگر هم دارد: وقت شمارا تلف میکند!

دیدگاهتان را بنویسید