ثروت و پول

وی حدودا ۲ دهه است که در حوزه روان درمانی پویشی، هیپنوتیزم درمانی و طرحواره درمانی فعالیت می کند. اجازه دهید که پول، جریان داشته باشد. 10. من به کائنات اجازه میدهم مرا مملو از ثروت کند. 11. شغل من عمیقاً مرا راضی میکند. 4. کل کانئات در تلاش است تا مرا ثروتمند کند.

با این حال برای اثر بخشی بیشتر بهتر است چند نکته را رعایت کنید. اگر میخواهید در زندگی موفق باشید و در شادی و آرامش و ثروت زندگی کنید، حتماً باید بپذیرید و باور کنید که ما انسانها راهی جز اصلاح کردن باورهای اشتباه در زندگیمان نداریم. استفاده از فایل سابلیمینال را شروع کنید.

خیلی راحت می توانستیم با استفاده از پیام های سابلیمینال، بیماری های مختلف و صعب العلاج مثل سرطان را درمان کنیم. برای مثال اگر در کودکی و در خیابان شخصی را با پراهن قرمز دیده باشید؛ ممکن است هرگز چهره یا هیچ یک از مشخصات آن فرد را به یاد نیاورید. یا بازی با هوادار دقیقه 28 بازیکن هوادار نباید اخراج میشد؟ تصاویر طبیعی (مانند عکس از یک حیوان) به ترتیب برای دو یا پنج فریم متوالی ، به ترتیب ۳۳.۳ و ۸۳.۳ میلی ثانیه در یک فیلم قرار گرفت.

بنابراین در صورتی که در تهیه سابلیمینال هایی مانند سابلیمینال ثروت یا سابلیمینال زیبایی و یا هر سابلیمینال دیگری، دقت به خرج ندهید می تواند عوارض منفی روی ناهشیار شما بگذارد. فرایندهای ناخودآگاه، انتخابهای آگاهانه و بنابراین رفتار فرد را از پیش تعیین میکنند و مجموع نگرش و رفتار شخصیت را تشکیل میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید