ثروت و پول

و توده نامرئی یا قسمت بزرگتری در زیر آب ضمیر ناخودآگاه شما است. اگر این عبارت های تاکیدی به درستی ساخته نشوند یا ذهن شما در برابر باورهای جدید مقاومت بکند، باید ابتدا کدهای ذهن ناخودآگاه خود را بررسی کنید و در آن ها تغییراتی ایجاد کنید. اما قضاوت درباره مدرک تحصیلی و محتواهای ارائهشده در آن جای تامل دارد. ما سراغ یکی از مراکز مشاوره اخذ مجوز آموزشگاه کوچینگ و توسعه فردی رفتیم و درباره مراحل و شرایط آن پرسوجو کردیم. چگونه میشود مجوز موسسه توسعه فردی را گرفت؟ استفاده میشود تا بهترین اثر را بر سلامتی، شادی، موفقیت، هماهنگی داشته و بهطورکلی انرژی مثبت داشته باشد.

هم نتیجه ضرب و تقسیم عدد نجومی است و هم ربط و ارتباط مدرک تحصیلی مدرسان این دورهها با علم روان درمانگری فاصلهای شبیه کره زمین تا مریخ دارد. به طور کلی میتوان گفت زندگی ما تحت کنترل ضمیر ناخودآگاهمان قرار دارد و حتی کوچک ترین تغییر در ضمیر ناخودآگاهمان بر روی روند زندگیمان تاثیر میگذارد. اما چه اتفاقی میافتد که انالپی به کمک مدیتیشن ما را تبدیل به آهنربای ثروت میکند و تاثیر حداکثری در میزان کسب ثروت دارد؟ ۱- مسترترینر باتجربه که حداقل ۷ دوره انالپی استاندارد ۱۸روزه گذرانده باشد. ۳- این افراد میتوانند بعد از گذراندن حداقل دوره مقدماتی کوچینگ و سوپروایزری مستقیم مسترترینر شوند اما حداقل ۳۰ درصد تدریس آنها توسط موسسه باتجربه صورت بپذیرد و با مشارکت موسسه درآمدزایی کنند.

۲- مسترترینر با گذراندن دوره حداقل کوچینگ مقدماتی و سوپروایزری و مشارکت با یک مسترترینر و موسسه باتجربه صورت گرفته و مدارک تحتنظر موسسه باتجربه صادر شده. فرق مستر ترینیر و سطح مدرسی در این است که مستر ترینر علاوهبر برگزاری کارگاه و تدریس میتواند مدرک نیز صادر کند. همانطور که می دانیم افراد در دایره های مختلف پول و ثروت قرار دارند و هرکسی می تواند مقداری پول وارد زندگی خود کند و عامل تعیین کننده برای میزان نعمت و ثروت، اعتقادات و دایره ثروت فرد است. ضمیر ناخودآگاه این کار را می کند! آیا از این موسسات متناسب با درآمدشان مالیات گرفته میشود؟

درباره گردش مالی و پولهای جابهجاشده با توجه به ارائه آنلاینی و آفلاینی این محتواها، مهمترین سوال این است که آیا این گردش مالی زیرنظر ساختارهای رسمی اقتصادی کشور است؟ مهمترین چیزهایی که باید رعایت کرد، پرهیز از بینظمی و هرگونه انباشتگی، استفاده از رنگهای مناسب، خطوط منحنی و درنظر گرفتن جهتهای مناسب است. فایلهای سابلیمینال مسیج بدون امواج مغزی را می توانید بدون هدفون گوش دهید ولی استفاده از هدفون برای نتیجه گیری بهتر توصیه می شود. پاکسازی صورت با گوش دادن به فایل سابلیمینال پاکسازی صورت امکان پذیر است! مجموعه ای از حرفه ای ترین سابلیمینال های (subliminal) در زمینه بهبود روابط عاشقانه در زندگی هر فرد.

با توجه به ویژگی های این پیام های پنهان بسیاری از افراد وجود دارند که تمایل دارند از قدرت عبارت های تاکیدی در این پیام های پنهان در زندگی خود بهره مند شوند. حق عضویت سالانه این افراد ۲۵۰ یورو برای انجمنهای بینالمللی است. هزینه حق عضویت این افراد در انجمن بینالمللی ۱۰۰ یورو است. این موسسات علاوهبر برگزاری دورهها و ارائه پکیجها، مشاورههای خصوصی نیز به افراد میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید