ثروت و پول

به طور کلی چقدر طول می کشد تا یک سابلیمینال اثر کامل خود را بگذارد؟ سابلیمینال جذب ثروت و افزایش درآمد سابلیمینال جذب ثروت و افزایش درآمد✅سابلیمینال جذب ثروت و افزایش درآمد✅ذهنتان را برای جذب پول نجومی برنامه ریزی کنید مهم نیست چقدر مقاومت ذهن شما عمیق است! قدرت کلام آنقدر زیاد است که اولین جملهای که به آخرین نبی خداوند حضرت محمد صلیالله علیه و آله در غار حرا نازل شد این بود: اقرآ باسم ربک الذی خلق.. اگه میتونین، پیشنهاد میکنم به صورت فعالانه و باهدفون به سابلیمینال با کلام هم گوش بدین!

به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: «دوست داری رنگ چشمانت با گوش دادن به یک فایل صوتی، آبی و خاکستری بشه؟ اینها پول هدر دادن نیست بلکه برای ساختن احساس لیاقت در شما ضروری است. این در حالی است که بخش باقی مانده که در زیر سطح دریا قرار دارد، بخش ناخودآگاه ذهن است. از اونجایی که روش های زیادی برای ساخت سابلیمینال وجود داره، نمیشه گفت برا همه مدل ها جواب میده. شاید شنیده باشید که قدیمیها میگفتند از خدا کم نخواه!

من خدا رو شکر خیلی وضعم خوبه. شما هم اول با ایجاد لیاقت درونی، پولدار شوید و بعد اگر توانستید و خواستید به آن بزرگان اقتدا کنید، کمکم خودتان قناعت پیشه کنید و پولهای زیادی را درراه خدا ببخشید. حتی اگر ماشین را بهخوبی پارک میکنید، به خاطر آن به خودتان آفرین بگویید و همه موفقیتهای کوچک و بزرگ زندگیتان را هرروز بنویسید و آنها را مرور کنید.

مثلا اگر طرز فکر شما مانند یک قهرمان نباشد هرگز یکی از آنها نخواهید بود. روش های استفاده از پیام های سابلیمینال چیست ؟ اما این پیام های پنهان یا همان سابلیمینال مسیج ها چه چیزی هستند؟ و هر جمله دیگری که در آن پیام یا ارتعاش منفی “پول نداشتن” وجود دارد را از صحبتهای خود حذف کنید. این موضوع مثال سادهای بود ولی استفادهی اصلی ما چیز دیگری است. اینها مال از ما بهترون هست. شاید ظرفیت و لیاقت درونی، همان چیزی باشد که از بعد معنوی به آن “به صلاح بودن” میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید