ثروت و پول

در نهایت رئیس یک شرکت تست روانشناسی تصمیم گرفت که Vicary را به چالش بکشد و از او درخواست کرد که این آزمایش را در مورد شرکت دیگری تکرار کند. ۱۹۷۱، شرکت In-Flight Motion Pictures در نیویورک تایمز اعلام کرد که شروع به فروش پیامهای سابلیمینال موجود در فیلمهایی خواهد کرد که در تمام خطوط هوایی اصلی پخش میشدند.

در مورد هر کدام، 5 کلمه بنویسید که این تجربیات را وصف میکند. یک دفترچه بردارید و عادت کنید که هر روز 5 موردی که به خاطر آن قدردان هستید، یادداشت کنید. هر چقدر بیشتر بر این مورد تمرکز کنید، پول و ثروت بیشتری جذب میکنید. جذب پول در صورتی ممکن است که در عمل کردن به برنامهریزی خود، قابتقدم و پایدار باشید.

همیشه باید برای اهداف خود برنامهریزی داشته باشید. اما، اگر پولتان را در جهت رویاها و اهداف خود هزینه کنید، به سمت شما و به سمت رویاهای بزرگترتان جریان مییابد. در مورد ایدههای خلاقانهی خود هیجان داشته باشید و اجازه دهید که جریان پیدا کنند. سبک زندگی خود را هم برای رسیدن به اندامی ایده آل تغییر دهید.

وقتی به روشی زندگی کنید که همتراز و هماهنگ با ارزشهای شما باشد، از خرج کردن پول، بیشتر لذت میبرید و رابطه مثبتتر و بهتری با پول برقرار میکنید. در واقع وقتی هنوز بچه بودیم و قوه استدلال نداشتیم و ذهنمتون دچار خطاهای شناختی شده توسط اطرافیان پدر و مادر و وقایع زندگی هیپنوتیزم شدیم و به برداشت های نادرست رسیدیم.

دیدگاهتان را بنویسید