تاثیر شگفت انگیز پیام های پنهان

عبارتهای تأکیدی سابلیمینال دارای تأکیدات مثبت برای باور کردن قدرتهای خودتان است و اینکه بتوانید باور کنید به هر چیزی که در ذهنتان تصور کنید میتوانید برسید. اگر جمع نمرات بین ۳۰ تا ۴۰ است، این افراد سال ها کار می کنند و سال ها در حال وام گرفتن و پول جمع کردن برای رسیدن به اهداف کوچک شان هستند. اگر جمع نمرات بین ۴۰ تا ۵۰ است، این افراد جزء گروهی هستند که در زندگی به آزادی مالی می رسند و ثروتمند می شوند. نوع سابلیمینال این که صوتی باشد یا تصویری اولیت ندارد و مهم تر پیام های آن است.

نتایج نشان داد شرکت کنندگانی که تحت تأثیر پیام پنهان قرار گرفته اند به عبارتی ۱۷۷ نفر از شرکت کنندگان لیپتون سرد را نسبت به رودز گرم انتخاب کردند. البته ما به شما نمی گوییم که برنامه ریزی و هدف گذاری نکنید، بلکه منظورمان این است که فکر نکنید که قرار است فقط از یک مسیر به شما ثروت برسد.

کسی که به این باور برسد که خزانه ثروت خداوند محدودیت ندارد و اگر نیتش خدمت رسانی باشد و کار درست را درست انجام دهد، به این خزانه نامحدود وصل می شود و هیچ نگرانی از این بابت با رقیبش ندارد. خداوند به هر دو رستوران به اندازه کافی مشتری می رساند ولی چرا کنار فروشگاه ما یک فروشگاه دیگر می زنند، فروش ما نصف می شود؟ درنتیجه شما نسبت به موضوع تغییر باور هم نگرش منفی پیدا میکنید و میگویید داستان تغییر باورها نسبت به پول، دروغ و کلاهبرداری است. علاوه بر تمرین چهل روزه ایجاد ذهنیت ثروتمند و نوشتن نشانه ها و حرف هایی که در اثر تغییر باورها پیش می آید، هر روز به نوشتن خواسته هایتان نیز بپردازید.

وقتی تمرین چله نشینی ثروت را شروع می کنید، نشانه ها را ببینید و آنها را در دفترچه ای ثبت کنید. اگر می خواهید ذهنیت ثروتمند داشته باشید، ابتدا باید باورهای محدودکننده خود (ذهنیت فقر ساز) را شناسایی کنید و سپس ذهنیت ثروت ساز خود را با کمک تمرین ها و مراقبت ها جایگزین آن کنید.

نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که تاثیر تبلیغات سابلیمینال چندان طولانی نیست و ۲۵ دقیقه بیشترین مدت زمان اثرگذاری این نوع تبلیغات است. فروش تبلیغات. اگر سایت شما دارای ترافیک لازم برای تبدیل شدن به یک شعبه را داشته باشد، پس ممکن است به اندازهی کافی خوب باشد که تبلیغکنندگان تبلیغات را در سایت شما بخرند. من یک حرکت انساندوستانه انجام دادم و به گوسفند یک آمپول زد که به گوسفند کمتر درد بکشد و به قول خودمان مرگش آسان شود ولی به کشاورز گفت که به گوسفند ویتامین زده است. اینکه به این موضوع متمرکز شوید که فقط و فقط از یک مسیر که در ذهن شما است به درآمد می رسید، بستن دست خدا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید