تاثیر شگفت انگیز پیام های پنهان

لطفا برای نتیجه گیری بهتر با دقت به دستورالعمل داده شده توجه نمایید. با توجه به این نکته پول و ثروت هرگز به شما نخواهد چسبید. سرانجام در سال۱۹۶۲، او اقرار نمود که پژوهش نخست، ساختگی بوده و چیزی جز بستری بهجهتبازاریابی نبوده است.شواهد نیز این اقرارها را تأیید نمودند.

اما اینجا فقط درباره قدرت ذهن صحبت نمی کنیم بله شواهد علمی رو به رشدی وجود دارد که نشان می دهد که سابلیمینال مسیج ها کار می کنند. مثال بارز تضاد خودآگاه و ناخودآگاه در افراد سیگاری است که عموما از ضررهای سیگار کشیدن آگاه هستند ولی ذهن ناخوداگاه همواره دلایل کافی برای توجیه ادامه عادت سیگار کشیدن شان پیدا می کند. دستورالعمل استفاده از این فایل های صوتی به طور کامل در همین صفحه بیان شده است.

هرگز وقتی احساس خوبی ندارید قبض هایتان را نپردازید، زیرا تنها قبض های بزرگ تری را سمت خود جذب خواهید کرد. ذهنیت خود را نسبت به پول تغییر دهید و دوستانی پیدا کنید که حس خوبی به پول دارند و برای بیشتر کردن ثروت و درآمد خود تلاش میکنند. در این بازی شما قادر هستید تا هر بار که با پول سروکار دارید نسبت به آن احساس خوبی داشته باشید. مهم ترین مسئله این است که وقتی قبض هایتان را می پردازید راهی پیدا کنید، هر راهی تا احساس خوبی داشته باشید. اگر برای فرد دیگری با شادی و هیجان واکنش نشان دهید، دارید به پول و موفقیت بیشتر برای خودتان پاسخ مثبت می دهید و این امر فوق العاده است.

بلکه هدف واقعی این است که با کسانی دوست شوید و روابط جدیدی برقرار کنید که مقداری پول دارند یا نحوه خرج کردن صحیح پول را بلدند. برای امواج صوتی، محدوده شنوایی و زیر آستانه شنوایی یا سابلیمینال چیست ؟ ارزش و توانایی خود را بالا ببرید، خدمات بیشتری برای عرضه کردن داشته باشید تا پول به سمت شما جریان پیدا کند. تا میتوانید پول را به خودتان بچسبانید؛ هنگامی که نسبت به پول احساس خوبی نداشته باشید خودآگاه یا ناخودآگاه آن را از خود دفع خواهید کرد.

اگر پول چندانی ندارید، پس دریافت قبض ها به شما احساس خوبی نمی دهد. روش دیگری که مغز اطلاعات را دریافت می کند، دریافت اطلاعات به وسیله ناخودگاه افراد است. هر چه ببخشید همان را دریافت خواهید کرد، این هم یکی دیگر از رموز طلایی قانون جذب پول محسوب میشود که باید همیشه در زندگی رعایت شود.

دیدگاهتان را بنویسید