بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

فایل های سابلیمینال مسیج صوتی به واسطه همکاری آهنگسازان خبره و روانشناسان متخصص در برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه ساخته می شوند. من به آرامی و نفوذ کلام زیاد صحبت می کنم . کشد تا من بتوانم تاثیرات را مشاهده کنم؟ مثلاً برخی گروههای شیطان پرستی، موسیقی های خود را طوری طراحی می کردند که اگر آنها را از آخر به اول اجرا می کردند پر از نفرت از زندگی، ترغیب به خودکشی و مواد مخدر و .. بود. بسیاری از فیلمها در خدمت بزرگان سیاست و فرهنگ ( اعم از مثبت یا منفی ) است که می خواهند باورهای جدیدی را در ذهن ها جایگزین کنند.

و بعد شخص بدون اینکه بداند چرا دست به رفتارهای جدیدی می زند که چه بسا با باورهای قبلی او ناسازگار بوده است. اما روشهایی وجود دارد که ذهن هشیار را دور می زند و مستقیم باورهای جدیدی را جایگزین باورهای قبلی می کند. در ظاهر به نظر می رسید که تصویر بانویی است که با چادر در محراب عبادت است و دور تا دور او را گل ریخته است. فقط یکراه داریم ذهن خود را منحرف به چیز دیگری کنیم. در حالتی که شما در خیابان به شخصی نگاه می کنید و سعی می کنید چهره و سایر مشخصات آن فرد را به خاطر بسپارید؛ بعدا در نهایت فقط می توانید مشخصات آن فرد را به یاد آورید.

افزودن احساس به یک تلقین آن را مؤثر میکند. اما کاملاً مشخص بود که فردی که این تصویر را کشیده، اول طرح یک تصویر مستهجن را رسم کرده و سپس روی آن یک تصویر استخراج کرده است. هنوز که تاثیرش را ندیده ام! بسیاری از افراد در جلسات مشاوره و یا در جاهای دیگر از من میپرسند که : آقای الهی من دوست دارم که هرچه زودتر به خواسته هایم برسم ، شما برای ایجاد تغیرات سریع در زندگی چه روش و تکنیکی را معرفی میکنید؟

طی دهه گذشته، علاقه ای شدید مردم به پیام های پنهان وجود داشته است و این نشان از تغییر تفکر مردم در مورد چگونگی استفاده از پیام های پنهان به نفع خوشان است. توضیح این مورد در بخش های قبلی و همچنین در گروه به طور کامل داده شده هاست اما اجمالا به آن می پردازیم.

دیدگاهتان را بنویسید