بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

پیامهای سابلیمینال یا پیامهای زیر آستانهای بیش از 50 سال مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتهاند. تاریخچه سابلیمینال بسیار قدیمی است ولی در چند سال اخیر شاهد رشد بی سابقه فایل های سابلیمینال در فضای اینترنت بوده ایم. پژوهشگران دانشکده سلامت همگانی ییل به این نتیجه رسیدند که افراد پیرتری که در مواجهه با نشانههای بصری و کلیشههای مثبت سابلیمینال در مورد پیری قرار گرفتند؛ به عملکرد جسمانی بهتری رسیدند که برای چند هفته هم دوام داشت.

من فکر می کردم چند تلقین ساده داخل فایل بزارم کافیه اما ظاهرا این مقاومت و مکانیزم دفاعی که دکتر گفت نمی زاره تلقین ها اثر داشته باشن. بعلاوه، طبق یافتههای پژوهشگران، این نشانهها در حین ورزش کردن روی رتبه بندی فشار ادراک شده (RPE) در حین فعالیت جسمامی هم اثر دارد.

بسیاری از افراد نفوذ به ناخوداگاه را را با تأثیر بر ناخودآگاه اشتباه میگیرند در حالی که این دو مفهوم بسیار متفاوت هستند. بهر حال تحقیقات ثابت کرده است که مغز نمیتواند همه اطلاعات را از دست بدهد ان همه چیز را در ناخوداگاه نگه میدارد از جمله اطلاعاتی که به ما مربوط نیست در ارشیو ناخوداگاه موجود است. کمبود آب باعث میشه تا بافت های مغزی آب خودشون رو از دست بدن.

تصویر طبیعی وارد شده به شکل اصلی خود ارائه میشد یا اینکه ۵ تا ۲۰ درجه چرخانده شده بود. «پولدار که نه ولی ثروت کمکم دارد به زندگیام وارد میشود». به قولی، این سیگنالها همانند بستههای محتوایی هستند که هر کدام مفهوم خاصی را به شما تلقین میکند. این فرایند به طور گسترده تحقیق شده است و به طور کامل توسط علم ثابت شده است.

دستور العمل استفاده از فایل های صوتی سابلیمینال مسیج به طور کامل در همین صفحه بیان شده است. محرکهای سابلیمینال صوتی تأثیر زیادی بر روی شنونده ندارند. ببخشید میخواستم بدونم آیا سابلیمینال روی طرز فکر کردن ماهم تاثیر داره؟ طبق یافتههای پژوهشگران، مداخله سابلیمینال از طریق زنجیرهی واکنش اثرات مثبت، روی عملکرد جسمانی اثر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید