بزرگترین آرشیو فایل های سابلیمینال

عشق نیرویی جذب کننده به شمار می آید که همراه با خودپول می آورد، و همین عشق قدرتی است که باعث میشود پول به شما بچسبد. این را دیگر به راحتی هم قانون جذب و هم روانشناسی پذیرفته که هر فکر و اقدام تو نتیجه ای در درون و بیرون دارد.

پایگاه خبری فوتبالی- سرمربی تیم فوتبال شهرخودرو گفت: پیشبینی بازی سخت را داشتیم و دیروز هم گفتم تراکتور بازیکنان خوبی دارد. بازیکنانی که در لحظه میتوانند نتیجه را تغییر بدهند و سالها با این بازیکنان مدعی بودند، در تیمهای خوبی بازی کردهاند و انتظار بازی سختی داشتیم اما ما آنها را به دردسر انداختیم.

چگونه میتوان این موضوع را توضیح داد؟ اما اگر مهر تایید بر روی آن بخورد، به جرئت میتوان گفت روند زندگی انسانها تغییر خواهد کرد. همین پیامهای پنهان به سادگی میتوانند ذهنیت شما را تغییر داده و روی حالات درونی و بیرونیتان تأثیر بگذارند. من به او گفتم: «ترس تو از اینکه نتوانی به اندازهی کافی پول دربیاوری بسیار قوی است. رویاها و افکار شیرین خود در ارتباط با پول را بنویسید.

چرا که افکار ذهنیتان در جذب پول نقش اساسی دارد. افکار کامیابی من، دنیایی کامیاب ایجاد میکنند. تمام ویژگیهای من، جریان پول را به سمتم میآورند. سپاسگزارم که کامیابی الهی از راههایی بینقص به زندگی من جریان یافته است. این سئوال را من سالها قبل از خودم پرسیدم و جواب های زیادی برای آن پیدا کردم که با مطالعه این مقاله شما هم متوجه آنها خواهید شد.

اکنون کامیابی برای من در حال رخ دادن است. اکنون همهچیز و همهکس مرا کامیاب میکند و اکنون من همهچیز و همهکس را کامیاب میکنم. حقیقت کامیابی اکنون مرا آزاد میکند. اکنون من مستحق دریافت کامیابی هستم. من لایق خوشحالی هستم. من لایق یک زندگی خوب هستم. نباید از قابلیت خوب تراکتور غافل شویم. ناخودآگاه هرگز آنالیز نمی کند که پول خوب است، پول خوشبختی می آورد و تو می توانی با پول زندگی خیلی بهتر و حتی سالم تری داشته باشی. خود را در حالت پول خرج کردن تصور کنید. استفاده کردم، الکی پول به حسابم می آید!

دیدگاهتان را بنویسید